Τοποθεσία

Ενορία

Η Ελληνική Ορθόδοξη Ενορία Αγίου Ανδρέα βρίσκεται στο Μάλμε και οι Θείες Λειτουργίες τελούνται στον ναό S:ta Maria kyrka. Οι Θείες Λειτουργίες τελούνται από τον πάτερ Σωσίπατρο, σε ημερομηνίες που αναρτώνται στις ανακοινώσεις.

Parish

The Greek Orthodox Parish of Saint Andreas is located in Malmo and the Divine Liturgies take place in St. Mary’s Church. The Divine Liturgies are performed by Father Sosipatos, on dates posted in the announcements.

Församlingen

Den grekiska ortodoxa församlingen Saint Andrew ligger i Malme och gudomliga liturgier utförs på S:ta Maria kyrka. Gudomliga liturgier utförs av fader Sosipater på datum publicerade i tillkännagivanden.


Södervärnsgatan 8, 214 27 Malmö

Εξωτερική άποψη του ναού St. Maria kyrka