Θεία Λειτουργία

Θεία Λειτουργία Κυριακή 13 Ιουνίου 2021

Θεία Λειτουργία στον ναό S:ta Maria kyrka στο Μάλμε, την Κυριακή 13 Ιουνίου ώρα 10:00 πμ.

Gudomlig liturgi i S:ta Maria kyrka i Malmö, söndagen 13 juni klockan 10:00.

– Σύμφωνα με τη νέα πολιτειακή νομοθεσία, εντός του ναού δεν πρέπει να υπάρχουν περισσότερα των πενήντα (50) προσώπων, στα οποία περιλαμβάνονται οι Κληρικοί, οι ιεροψάλτες, οι επίτροποι, οι εθελοντές και οι πιστοί (στον αριθμό συμπεριλαμβάνονται και τα ανήλικα παιδιά).

– Θα πρέπει μεταξύ των προσώπων να υπάρχει απόσταση δύο (2) μέτρων.

– Θα πρέπει να υποδεικνύεται η διαθεσιμότητα των καθισμάτων, δηλαδή να υπάρχει σήμανση για το πού πρέπει να κάθεται ο κάθε πιστός.

– Οι πιστοί απαγορεύεται να είναι όρθιοι.

– Σεβόμενοι την πολιτειακή σύσταση, οι Κληρικοί, τα μέλη των εκκλησιαστικών συμβουλίων, οι εθελοντές και οι πιστοί, κατά την είσοδο και παραμονή τους εντός του ναού θα πρέπει να φέρουν μάσκα προστασίας προσώπου.

– Στη Θεία Λειτουργία, τα Ι. Μυστήρια και τις λοιπές ιερές ακολουθίες, θα πρέπει να επαληθεύουμε ότι δεν ξεπερνούμε όλοι συνολικά εντός του ναού τα πενήντα (50) πρόσωπα. Η μη εφαρμογή του μέτρου επιφέρει: α) πρόστιμο, β) προσωποκράτηση του Ιερέως και γ) κλείσιμο του ναού μέχρι την άρση ισχύος των περιοριστικών αυτών μέτρων, που συνεπάγεται και διασυρμό της τοπικής Εκκλησίας μας. Για όλους τους ανωτέρω λόγους, θα πρέπει να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί και τυπικοί.

– According to the new State Legislation, there should not be more than fifty (50) persons inside the church, including the Clergy, the chanters, the parish councils, the volunteers and the faithful (the number also includes children).

– There should be a distance of two (2) meters between the persons.

– The availability of the seats should be indicated, i.e. there should be a sign for where each faithful should sit.

– The faithful are forbidden to stand.

– Respecting the state recommendation, the Clergy, the members of the parish councils, the volunteers and the faithful, when entering and staying inside the church, should wear a face protection mask.

– In the Divine Liturgy, the Holy Sacraments and the other church services, we must verify that we do not all exceed fifty (50) persons in total inside the church. The non-implementation of the measure results in: a) a fine, b) detention of the Priest and c) closure of the church until the repeal of these restrictive measures, which implies the embarrassment of our local Church. For all of the above reasons, you need to be very careful and precise.