Θεία Λειτουργία

Θεία Λειτουργία και Ακολουθία Θεοφανείων 08/01/2022

Θεία Λειτουργία και Ακολουθία Θεοφανείων στον ναό S:ta Maria kyrka στο Μάλμε, το Σάββατο 08 Ιανουαρίου 2022 ώρα 09:00 πμ.

9 π.μ. Όρθρος, 10 π.μ. Θεία Λειτουργία και στη συνέχεια ο Μεγάλος Αγιασμός.

Gudomlig liturgi i S:ta Maria kyrka i Malmö lördag den 08 januari klockan 09:00

09:00 orthros, 10:00 gudomlig liturgi och stor helgelse

Ανακοινώσεις

Holy Metropolis of Sweden Responds to GP Articles

The Holy Metropolis of Sweden and All Scandinavia hereby responds to every key issue and false accusation in the Gothenburg Post (GP) articles, disclosing the real facts, and after reading the responses and the supporting proof and evidence, we trust that it will be demonstrated that all accusations in the articles are either untrue or totally distorted.
This statement refuting the false allegations and setting forth the truth supported by hard evidence, is published with the main purpose of restoring the integrity of the Metropolis and the dignity of the 40,000 members of the Greek Orthodox Church in Sweden and the Greek community at large.
All personal information/data has been deleted from the attached documents.

 1. Restoration of the Cathedral – What kind of work did the Metropolis undertake?

The Metropolis has complied with all relevant rules and regulations concerning work performed at the Saint George Cathedral of Stockholm. To be clear, no renovation was conducted, only maintenance and restoration. Such work does not require a permit, as the work did not alter the Cathedral, but was only designed to restore it to its original beauty.
Doc 1 – Photo of the Cathedral from 1890

 1. Restoration of the Cathedral – Had the Metropolis the necessary permits to do the work conducted on the Cathedral?

GP states the following in its article, entitled “Ärkebiskopen köpte lyxhus – samtidigt som pengar försvann”:

”GP:s granskning visar nu att metropoliten varken ansökte om bygglov hos kommunen eller anmälde renoveringen till Länsstyrelsen – som rent ut kallar renoveringen ett svartbygge.”
“GP’s review now shows that the Metropolitan neither applied for construction permit from the municipality nor reported the renovation to Länsstyrelsen – which bluntly calls the renovation an illegal construction.”

“Både Stockholms stad och länsstyrelsen kallar renoveringen av Sankt Georgios kyrka för ett svartbygge – som man inte sökte tillstånd för.”
“Both Stockholms Stad and Länsstyrelsen call the renovation of Saint George’s church an illegal construction – for which they did not seek a permit.”

GP has hence clearly stated in its articles, that Länsstyrelsen considers the work performed on the Cathedral as “svartbygge” (i.e. construction work done without the relevant permits). Neither Länsstyrelsen, nor Stockholms Stad, considered the work to be “svartbygge”. These authorities have recently confirmed their position on this matter to the Metropolis in writing, which is shown in the emails attached. Länsstyrelsen has confirmed by email that they never considered the work performed as “svartbygge”. Stockholms Stad has also confirmed that they have received a report from a citizen in 2019, but they have not assigned a case officer for the matter.
Doc 2 – Länsstyrelsen’s E-mail
Doc 3 – Stockholms Stad’s Email

 1. Restoration of the Cathedral – Did the Metropolis engage contractors, paying them “black money”?

The false accusation that the Metropolis has engaged contractors that were paid with the so called “black money” (i.e. without invoices) is totally untrue, as every piece of the maintenance was performed under written contracts and all amounts paid were done according to invoices. We attach samples of invoices & payment proofs. Also, the contractors installed ID06 registration terminals, in order to make sure that all workers at the construction site of the Cathedral had the required working permits.
The Metropolis does not handle cash, except for some amounts paid for Holy Sacraments and donations. All these amounts are deposited in the Metropolis bank account without exception, and are accounted for in the books and the annual report of the Metropolis. Neither the Metropolis nor the Metropolitan are involved in any “money laundering” as suggested in the articles and any such accusations are totally false.
Doc 4 – Invoices & Payments for the Cathedral Restoration

 1. Is it true what is stated in the GP articles, that the Metropolis is not transparent with church finances?

The Metropolis exercises full transparency, in compliance with all relevant regulations, when it comes to the Metropolis finances. The Metropolis’ books are vetted by an independent external accountant, as well as an independent external auditor. Moreover, all financial reports are presented to the authorities, including an annual report that is audited and approved by the Metropolis Executive Board. The Metropolis also reports its financials to the Ecumenical Patriarchate. The reports to SST, setting out in precise detail how state money is used, are public and can be accessed by anyone requesting such reports from the SST.

 1. For which purposes has the Metropolis used state grants? In the articles, it is mentioned that the Metropolis has received state grants intended for the local parishes, and that this money has not been allocated accordingly. Is it true?

190,000 SEK was earmarked for the three newly established parishes in Jönköping, Borås, and Kalmar; however, these parishes did not have separate bank accounts registered under their own name. Therefore, these sums could not legally be transferred to the parishes. It was suggested, that the Metropolis should transfer the money to private accounts of certain parish members, but the Metropolis refused, on the grounds that such a transfer would be illegal. The bank confirmed this position, upholding that it would have been illegal to transfer state money to parishioners’ private bank accounts, comingling state funds with a private individuals’ personal savings. The Metropolis clearly communicated this to the parishes and the SST was also notified of the situation.
Instead, the Metropolis deposited the aforementioned amounts in reserved accounts for the parishes, until these parishes could open bank accounts of their own. The SST set a deadline for the opening of these bank accounts under the name of the parishes. If the aforementioned accounts would not have been opened by the deadline, the money had to be returned to the SST.
Ultimately, the bank accounts for the parishes were unable to be opened ahead of the deadline set by SST, due to the delay in the administrative reorganization of the parishes, which was a prerequisite set by state authorities for the issuance of a tax registration number to each parish, enabling the opening of a bank account. Therefore, the Metropolis returned the money to the SST, on April 15, 2021, as previously agreed, per attached payment proof of grant return. At present, this process has been completed, providing for uniform administrative status for all the Metropolis parishes throughout Sweden.
Doc 5 – Payment proof of grant return to SST

 1. How has the Metropolis used the state organizational grant from SST?

The Metropolis received a grant from the SST in 2020, out of which most of the grant was utilized for the parishes and a small percentage was used for central administration such as accounting, auditing and office supplies, as it was dully reported in writing to the SST. Notwithstanding this, the Metropolis in fact spent a much larger sum for the parishes from its own funds, to meet its annual expenses for 2020. Thus, not only did it account for all funds received from the SST, but it spent additional money of its own funds on projects, ministries, and other operational costs of the parishes.
The statements about funds not reaching the parishes or being used for the wrong purposes have been made by individuals that have no current official positions in the church or insight in the Church financial matters.

 1. Can you comment on the mandatory fees mentioned in the articles for holy sacraments, where it is alleged that the Metropolitan personally imposed such fees, and that he personally takes the money?

No fees have been introduced by the Metropolitan himself but by the Metropolis Executive Board. No such fees are paid to the Metropolitan or any Clergy personally; all fees for holy sacraments are collected to and deposited in the Metropolis bank account, per the attached excerpt of the Metropolis bank account monthly statement. The fees mentioned were established to help finance the assignment of new clergymen and perform maintenance and restoration on existing church buildings, including the restoration of the St. George Cathedral and the St. Nicholas Hermitage in Rättvik.
Doc 6 – Extract of the Metropolis bank account showing samples of deposits

 1. The house in Vaxholm – Is it true that the Metropolitan personally bought the house, as stated by GP, for his personal use?

The residence purchased by the Metropolis was done so to serve the longstanding need for the provision of housing to the Metropolis clergy, including the Metropolitan, visiting clergy, visiting missionaries, visiting dignitaries, as well as the organization of community activities.
Without housing, the Metropolis cannot attract new clergy and missionaries etc. to expand the Metropolis’ activities. The housing situation in Stockholm is very difficult, as everybody knows, and the house was bought with the specific purpose to provide housing to the Metropolis priests, etc.
Hence, this property was bought to function as a multiple dwelling and to serve the diverse needs of the Metropolis. Plans are under way to utilize it accordingly, once the pandemic is over. The goal of the Metropolis house is to integrate each person into the life of the Church by initiating, cultivating and coordinating an ongoing relationship with all our parishes, their youth and adult programs, through participation in youth and community events, family & community retreats, family nights, cultural & spiritual events, seminars, all designed to meet the needs of varying age groups. The Metropolis Residence will aid in cultivating relationships between the parishes’ youth organizations through annual communal activities, by designing and implementing a schedule of worship activities, witness, service, fellowship, education, missionary work, etc.
The Metropolis Youth Department will ensure that the events and activities are well attended through advanced planning and publicity, as well as locating and using resources, like youth workers magazines, etc. in addition to attending youth worker seminars, and assisting in ordering of needed materials, scheduling speakers, setup cultural and religious events, retreats, etc.
To clarify, this property was purchased and is owned by the Metropolis of Sweden – not the Metropolitan personally, per attached certification of registration and decision of the Metropolis Executive Board.
It was no secret that the Metropolis was looking to buy a house for its needs, as the Metropolis Executive Board took such decision way back already in March of 2015 and had bided for several properties since then. Also, the Metropolitan mentioned the purchase of the Metropolis residence in his interviews and press releases.
Thanks to extensive fundraising by the Metropolitan, substantial donations were received by the Metropolis in support of the purchase of the Metropolis residence. These donations served as the foundation for the financing of the property. Apart from donations, Metropolis funds were applied towards the purchase of the property. These funds had been set aside for many years – pre-dating the start of the Metropolitan Cleopas’ tenure – and were earmarked for the specific purpose of purchasing a Metropolis residence.
Since its purchase, due to the Covid-19 pandemic, the suspension of a number of activities in the Metropolis, as well as travel restrictions, the residence has not yet been taken into use except to provide housing for missionaries from the United States of America, who are the only persons who have lived in that house since it was purchased by the Metropolis.
Since 2017, the Metropolitan has lived – and is currently living – in a room with an area of 34 m2 located on the premises of the Cathedral, which also serves as his office. This is a well-known fact among the faithful. The Metropolitan has never resided in the new property since its purchase.
Also, no Swedish state money whatsoever or grants from the SST were applied toward the purchase of this property.
An official dedication and open house of the Metropolis residence, is being planned for after the pandemic, in the honorary presence of His All-Holiness Ecumenical Patriarch Bartholomew, inviting all its members and friends.
Doc 7 – Metropolis Executive Board decision to purchase a property
Doc 8  – Certificate of registration of the Metropolis residence

 1. The transfer of the Church in Gothenburg – What are the reasons behind the transfer of the church building ownership to the Metropolis?

When the term of the former parish council expired, the Metropolitan assigned a new board. One of the members of the former board became very upset that his term was not renewed. As a retaliation, he arbitrarily and unilaterally decided to close the Göteborg church to the public and prevent the clergy and faithful from having access to it, thereby obstructing them from exercising their constitutional religious freedom. Among other things, funeral services could not be conducted on the church premises. After this, the parish and the Metropolis asked the Kronofogden to intervene and return control of the church building to the parish. Immediately after retaking possession, the parish, in cooperation with the Metropolis, resumed church services and activities. Kronofogden decided to restore legal possession of the building to the parish and executed it.
As a preventive measure to safeguard the status of the building as a church, the Metropolis and the parish decided to transfer the church building to the Metropolis, where it would be safe.
This decision was approved by the parish council, which is reflected in the attached legal transfer documents. The original protocol and transfer documents were signed by the parish council in Göteborg and sent by post to the Metropolis. The accusation that the Metropolis forged the signatures on the transfer documents is totally false.
The person in the articles alleging that the transfer documents were suddenly presented to him at a meeting and that he did not know what documents he was signing and that the signatures were forged, is actually the person who collected the signatures from the Göteborg parish council, whereafter he mailed the transfer documents by post and e-mail to the Metropolis. This is evidenced in the e-mail correspondence attached.
Doc 9 – Former Göteborg parish council member’s announcement that church will be closed
Doc 10 – KFM decision, evicting the former Göteborg parish council member
Doc 11 – Parish Council protocol approving transfer of church building to the Metropolis
Doc 12 – Church building transfer agreement
Doc 13 – Closing document on the transfer of the Göteborg church building
Doc 14 – Email to PC member, to arrange for signing of transfer documents and post them back
Doc 15 – Email from PC member that he sends over PDF of signed transfer documents
Doc 16 – Photo taken during the Divine Liturgy held outside the Gothenburg church premises

 1. The transfer of the Church in Gothenburg – In the article, it is claimed that the signatures of the transfer letter were forged. Could you comment on this?

To the best of the Metropolis’ knowledge, there has been no forgery committed. As stated above, the signatures on the Göteborg parish council and the transfer documents were collected, and such documents in original were sent to the Metropolis by post and by email, by the same individual that now claims in the articles that the signatures were forged.
Notwithstanding the above, the Metropolis has already engaged the Swedish forensic service (part of the Swedish police), in order to validate the legality of the signatures.

 1. Did the Metropolitan remove the former parish priest in Gothenburg from his position?

The former priest of the Gothenburg parish was loaned on secondment to the Metropolis by the Church of Greece, and this secondment expired on March 7, 2021. Since he did not return to his parish in Greece, he was suspended from his priestly duties on June 17, 2021 by the Metropolis to which he belongs to in Greece, and his case was referred to the Holy Synod of the Church for the issuance of a final verdict regarding the abandonment of his post, per attached correspondence.
The Metropolis had no other choice but to relieve the former Gothenburg parish priest from his duties, as his Metropolitan in Greece had revoked his permission to work as a priest in Sweden, due to his secondment’s expiration. To be totally clear, the former pastor is employed by the Greek State and holds a permanent organizational post at a parish in Greece. He was only seconded to the Göteborg parish for a pre-determined period of time, which ended. Under the terms of his employment, after the expiration date of such secondment, he was under the spiritual and legal obligation to return to his parish post in Greece.
At the time, the Metropolis, when taking control of the Göteborg church finances, discovered that numerous parish bills were unpaid, which ended up at the Kronofogden. The Metropolis was obliged to settle these debts directly with the Kronofogden, literally saving the Göteborg parish from bankruptcy, per attached correspondence.
Currently, there is ongoing litigation between the former pastor of Gothenburg and the Metropolis of Sweden, where the former pastor has sued the Metropolis alleging that the Metropolis terminated his employment without ground.
Doc 17 – Gothenburg former pastor’s secondment agreement
Doc 18 – Letters from the Metropolis in Greece
Doc 19 – Suspension letters regarding the former pastor in Gothenburg
Doc 20 – Payment proofs for Kronofogden invoices paid by the Metropolis

 1. Did you exploit the late Metropolitan’s death in order to do so?

The expiration of the former Gothenburg parish priest secondment happened to coincide by chance with the repose of his late Metropolitan in Greece. Although the repose of a church hierarch is a matter of public knowledge and concern to the congregation, it has no relation whatsoever to the former pastor’s secondment. The expiration date of his secondment was set long before his Metropolitan’s death.
Doc 21 – Announcement of the late Metropolitan’s passing in Greece

 1. Have you sent people to remove the former priest with force? How do you explain what happened in Gothenburg (which resulted in two reports to the police)?

The Metropolis has no knowledge of any such police reports or of the use of force against the former pastor in Gothenburg. The Metropolis sent two priests to Gothenburg to supervise the handing over of the church building and its inventory to the Metropolis, in accordance with standard protocol whenever a priest is released from his duties, due to the expiration of his secondment. There was no force used by the priests representing the Metropolis.

 1. Article in the Greece Media – Do you know why the text was retracted? Did the Metropolitan influence the Media?

The text in the Greek article was retracted because it contained statements accusing the Metropolitan of being an iconoclast; i.e., a person who opposes the official Church doctrine on the veneration of icons, which in the Orthodox Christian faith is considered heretical and is a very serious allegation. This allegation is completely false, as the Metropolitan recently inaugurated 34 new frescoes depicting iconography in the St. George Cathedral of Stockholm (October 2021), which now adorn the interior entrance to the Cathedral, running across the length of the entire wall. The Metropolitan had previously proceeded with the installation of iconography at the St. Nicholas Hermitage Chapel in Rättvik in 2015-2017 and the Museum of Hellenic-Christian Heritage in the Cathedral premises, in 2018, per attached photo.
The Metropolitan communicated with the media outlet to state that the accusation was unfounded, and presented evidence to support this, whereby the media outlet retracted the article of their own accord and published a statement by the Metropolitan setting the record straight (dementi).
Doc 22 – Photo of the new frescos in the Cathedral, inaugurated in October 2021

 1. Could you comment on the internal disputes in the Church and the people criticizing the Metropolis and the Metropolitan in the articles?

The Metropolis and its parishes account for approximately 40,000 parishioners in Sweden alone. Among them, it is only natural to expect a small minority that might be dissatisfied; however, this figure is in no way representative of the mood of the plentitude of the Church.
Moreover, leadership change inevitably leads to some degree of change in the status quo and organizational culture. When the Metropolitan assumed his position, he introduced changes to revive and expand the ministries of the Church. One of his signature initiatives and priorities was to introduce the Swedish language into worship services. This change was designed to make the services more comprehensible and accessible to the broader public, including families with young children, the youth, native Swedish speakers, and people of all nationalities and backgrounds, regardless of ethnicity, race or color.
The fruits of this initiative have already manifested themselves through the establishment of 10 new parishes, the installation of 12 new priests, (note: at the time of Metropolitan Cleopas’ installation, there was only one priest serving in the entire Metropolis), the organization of two Patriarchal Visits in Iceland and Sweden, the publication of a translated version of the Divine Liturgy in a trilingual edition, featuring the original Greek, along with English and Swedish translations, the establishment of a Sunday School and Youth Department, as well as the organization of events throughout the Metropolis taking place for the first time in its history, such as concerts, seminars, the convening of the first Clergy-Laity Synaxis in 2019 with delegates from all four nations under the Metropolis’ jurisdiction attending, and the expansion of church ministries outside of worship services alone. As a result of this, the Metropolis has welcomed more than 150 converts into the Orthodox faith.
Some of the people making negative comments about the Metropolitan and the Church are individuals who oppose these changes and initiatives, and have also, in some cases, actively worked against their establishment. They probably feel threatened by the influx of new people or the growing role that is being afforded to children and the youth, both in the liturgical life and ministries of the Church. They also oppose the use of multiple languages during worship services.
Since his arrival, Metropolitan Cleopas has routinely reiterated the longstanding position of the Ecumenical Patriarchate, that the Church knows no nationality, nor age, and is universal in its nature and ministries. The Metropolitan has been firm in making the Church open and accessible to people of all backgrounds and age demographics.
The extroversion and outreach of the local Church can be attested to by the large increase in church attendance in all the parishes of the Metropolis, mainly consisting of families with children, young people, and people of heterogeneous ethnic backgrounds.

 1. Has the Metropolitan acquired or acted with absolute power? Why was the decision made by the Metropolis Executive Board that the Church is to be represented only by Metropolitan Cleopas?

According to the attached existing by-laws of the Metropolis and all its parishes, which pre-date the installation of Metropolitan Cleopas in 2014, sole decision-making authority lies with the Metropolitan, while the executive board operates in an advisory capacity. These by-laws have been approved and registered by the relevant state authorities (Skatteverket and Kammarkollegiet). The protocol in reference is cited to confirm the signatory rights of the Metropolitan to represent the Metropolis before third parties such as banks, state authorities, etc. It provides a written protocol setting out such signatory rights for administrative reasons.
Doc 23 – Metropolis of Sweden By-laws
Doc 24 – Metropolis Executive Board resolution setting out signatory rights

 1. In the article the Metropolis is criticized for the levels of the Metropolitans salary. Could you comment on this?

All salaries are determined by the Metropolis Executive Board. Hence, the Metropolitan does not determine any salaries by himself. The Metropolitan cannot raise his own salary.
The Metropolis Executive Board has assessed that the Metropolitan’s salary is reasonable considering his position and the responsibility connected to it, experience, education, including several Masters and a PhD, work committed and successful results in developing the Metropolis.

 1. Comments on the events in the US – Has the Metropolitan used earmarked school funds to pay for personal purchases?

Absolutely not. School funds were never used to pay for personal purchases. All community accounts, including the school account, were administered by an elected council, and funds for each account were kept separate.

 1. Comments on the events in the US – Has the Metropolitan avoided paying taxes of 250,000 dollars?

The Metropolitan files personal taxes in the US annually and pays any tax obligations in full. During the Metropolitan’s tenure, the school received a notification of unpaid payroll taxes dating back to the 1980s (long before his appointment). Due to the fact that the budget was extremely tight, the council tried to negotiate with the tax authorities to reduce late penalties and minimize payments. The Metropolitan was engaged then in fundraising, to help ameliorate these costs. Ultimately, these debts were paid off years later, but responsibility for the payment had nothing to do with the Metropolitan. Proof of this lies in the fact that when negotiations faltered, tax authorities attempted to collect by placing a lien on the accounts of some of the elected and legally responsible fiduciaries and did not pursue any legal claims towards the Metropolitan. The Metropolitan does not own any money to the US Taxation Department, per attached letter.
Doc 25 – US Tax statement

 1. Comments on the events in the US – Has the Metropolitan forged signatures on checks to make unauthorized purchases?

No. All checks issued by the parish required a minimum of two signatures, as a safety precaution. Due to lengthy periods of absence, the parish council president would either pre-sign checks or direct that his name be added as a second signature to that of the other signatories (members of the parish council) in order to facilitate certain regular monthly transactions, such as the payment of utility bills or other standard operating expenses. Any disbursements issued were done with the full knowledge and discretion of the parish council. No unauthorized purchases were ever made, per attached checks copies.
No check was signed with Metropolitan Cleopas as a beneficiary. The signed checks were regular payments of parish debts, exclusively for parish affairs, for which contracts have been signed and were executed decisions of the meetings of the parish council, whose members have been notified through the monthly financial reports of the treasurer and have been recorded in the minutes.
In his letter of August 2, 2004 to the president and the members of the parish council of the Transfiguration Parish of New York, the then Chancellor of the Holy Archdiocese of America noted:
 “On April 2, 2004, a Panel of Inquiry was convened at the Archdiocese. … At the end of the deliberations, the Panel unanimously concluded that what was presented as evidence of financial crimes were normal operations checks … In summary, the Panel concluded that there was no attempt at forgery or improper use of funds, but rather that the checks in question were signed to ensure the continued operation of the Parish and Parochial School. No evidence was presented that Parish funds were improperly used or diverted for the benefit of any individual not entitled to those funds.”
Doc 26 – Copies of parish checks in the USA

 1. Comments on the events in the US – Has the Metropolitan smuggled large sums of cash out of US, over $ 10,000, during trips to Greece?

The Metropolitan has never smuggled any amounts of cash out of the U.S. or any country. Anytime he has traveled and needed to carry a sum in excess of $10,000 from his personal finances, he legally and duly has declared it at the airport. Moreover, any trips the Metropolitan made to Greece during his tenure in the U.S. were paid for by him personally, using his own personal finances.

 1. Comments on the events in the US – Has the Metropolitan been involved in the disappearance of $ 300,000 in federal funds that would fund school children’s computers?

Absolutely not. The Metropolitan has personally no knowledge of the existence of any such federal grants, let alone their disappearance. Besides, the Metropolitan was not a fiduciary or a school administrator, and he was not involved in any such supposed transactions. Nonetheless, this sum seems very high for a school with a studentry of approximately 250 students. Any federal funding or grants would have been handled directly by school administrators and not by the parish priest.

 1. Comments on the events in the US – The school’s financial register is said to have been stolen and made inaccessible to prevent an examination of all money that has disappeared. Is that true?

The Metropolitan has no knowledge of this since he had already left this position at that time and assumed ministry in a new parish in Lowell, Massachusetts, which is one of the largest parishes in the Metropolis of Boston and the only one with an all-day parochial school.

 1. Why has the Metropolis refused to give GP an interview?

In general, Metropolitan Cleopas welcomes any media that wants to cover any issues regarding the local Church and its activities, as well as any issues related to the Metropolitan himself. There is nothing to hide. The Metropolitan often contributes to media publications as a guest columnist and gives interviews to various media outlets. However, the foundation of participation in such interviews is rooted in mutual respect and dialogue, and it is carried out in a professional way.
In the case of the GP, his questions were formulated as accusations against the Metropolitan, containing false allegations of criminal activity without a shred of proof.
The Metropolis asked GP to provide grounds for its allegations and to support them with evidence. GP never provided any evidence.

Final comment

Realizing the weight of our mission and the obligation to restore the truth, we assure the members, friends, supporters and donors of the Holy Metropolis of Sweden, that we will continue with the same and even greater zeal, to serve the vision and the values of Orthodoxy in Scandinavia, while serving every human being and working for unity, stability, progress and spiritual advancement.

Next relevant post: https://greekorthodoxchurchmalmo.com/2022/01/09/the-holy-metropolis-of-sweden-respondsto-the-gothenburg-post-article-of-december-30-2021/

Ανακοινώσεις

Η Ι. Μητρόπολις Σουηδίας ανασκευάζει τα άρθρα της «Gothenburg Post»

Η Ιερά Μητρόπολις Σουηδίας και πάσης Σκανδιναυΐας απαντά σε κάθε βασικό ζήτημα και ψευδή κατηγορία στα άρθρα του Gothenburg Post (GP), αποκαλύπτοντας τα πραγματικά γεγονότα. Αν μελετήσει κάνεις τις απαντήσεις και τα συνημμένα δικαιολογητικά και αποδεικτικά στοιχεία, είμαστε βέβαιοι ότι θα αποδειχθεί ότι όλες οι κατηγορίες στα άρθρα είναι είτε αναληθή είτε εντελώς παραποιημένα.
Η παρούσα δήλωση, η οποία αντικρούει ψευδείς ισχυρισμούς και εκθέτει την αλήθεια, στηρίζεται σε αδιάσειστα στοιχεία, δημοσιεύεται δε με κύριο σκοπό την αποκατάσταση της αξιοπιστίας της Ι. Μητροπόλεως και της αξιοπρέπειας των 40.000 μελών της Ελληνικής Ορθόδοξης Εκκλησίας στη Σουηδία και της ελληνικής κοινότητος ευρύτερα.
Όλες οι προσωπικές πληροφορίες/δεδομένα έχουν διαγραφεί από τα συνημμένα έγγραφα.
 
1. Αποκατάσταση Καθεδρικού Ναού – Τι είδους εργασίες ανέλαβε η Μητρόπολις;
 
Η Ι. Μητρόπολις ακολούθησε όλους τους σχετικούς κανόνες και κανονισμούς σχετικά με τις εργασίες που έγιναν στον Καθεδρικό Ναό Αγίου Γεωργίου Στοκχόλμης. Για να είμαστε σαφείς, δεν έγινε ανακαίνιση, μόνο συντήρηση και αποκατάσταση. Τέτοιες εργασίες δεν απαιτούν άδεια, καθώς το έργο δεν προκάλεσε αλλαγές στον Καθεδρικό Ναό, αλλά αποσκοπούσε στο να επαναφέρει το αρχικό του κάλλος.
Έγγραφο 1 – Φωτογραφία του Καθεδρικού Ναού, του 1890
 
2. Αποκατάσταση Καθεδρικού Ναού – Είχε η Μητρόπολις τις απαραίτητες άδειες για να κάνει τις εργασίες που έγιναν στον Καθεδρικό Ναό;
 
Ο GP αναφέρει τα εξής στο άρθρο του, με τίτλο «Ärkebiskopen köpte lyxhus – samtidigt som pengar försvann»:
 
“GP:s granskning visar nu att metropoliten varken ansökte om bygglov hos kommunen eller anmälde renoveringen till Länsstyrelsen – som rent ut kallar renoveringen ett svartbygge.”
«Η ανασκόπηση του GP παρουσιάζει τώρα ότι ο Μητροπολίτης, ούτε άδεια κατασκευής από το δήμο ζήτησε, ούτε ενημέρωσε το Länsstyrelsen για την ανακαίνιση – το οποίο ωμά αποκαλεί την ανακαίνιση παράνομη κατασκευή».
 
«Både Stockholms stad och länsstyrelsen kallar renoveringen av Sankt Georgios Kyrka för ett svartbygge – som man inte sökte tillstånd för».
«Τόσο η Stockholms Stad όσο και η Länsstyrelsen αποκαλούν την ανακαίνιση της εκκλησίας του Αγίου Γεωργίου παράνομη κατασκευή – για την οποία δεν ζήτησαν άδεια».
 
Ως εκ τούτου, η GP δήλωσε ξεκάθαρα στα άρθρα της ότι η Länsstyrelsen θεωρεί τις εργασίες που εκτελούνται στον Καθεδρικό Ναό ως «svartbygge» (δηλαδή, οικοδομικές εργασίες που γίνονται χωρίς τις σχετικές άδειες). Ούτε η Länsstyrelsen, ούτε η Stockholms Stad, θεώρησαν το έργο ως «svartbygge». Οι εν λόγω αρχές επιβεβαίωσαν προς την Ι. Μητρόπολη πρόσφατα εγγράφως τη θέση τους για το θέμα αυτό, όπως μαρτυρείται στην συνημμένη ηλεκτρονική αλληλογραφία. Η Länsstyrelsen επιβεβαίωσε μέσω ηλεκτρονικής επιστολής ότι ουδέποτε θεώρησε την εργασία που πραγματοποιήθηκε ως “svartbygge”. Η Stockholms Stad επιβεβαίωσε, επίσης, ότι έλαβε αναφορά από κάποιο πολίτη το 2019, αλλά δεν έχει αποφασίσει να αναθέσει σε κάποιον υπάλληλο τη διερεύνηση της υπόθεσης.
Έγγραφο 2 – Ηλεκτρονική επιστολή από τη Länsstyrelsen
Έγγραφο 3 – Ηλεκτρονική επιστολή από τη Stockholms Stad
 
3. Αποκατάσταση Καθεδρικού Ναού – Προσέλαβε η Ι. Μητρόπολις εργολάβους, πληρώνοντάς τους με «μαύρο χρήμα»;
 
Η ψευδής κατηγορία ότι η Ι. Μητρόπολις έχει προσλάβει εργολάβους που πληρώθηκαν με το λεγόμενο «μαύρο χρήμα» (δηλαδή χωρίς τιμολόγια) είναι παντελώς αναληθής, καθώς όλες οι φάσεις της συντήρησης έγιναν με έγγραφες συμβάσεις και όλα τα ποσά πληρώθηκαν βάσει τιμολογίων. Επισυνάπτουμε δείγματα τιμολογίων και αποδείξεων πληρωμής. Επίσης, οι εργολάβοι εγκατέστησαν ειδικές συσκευασίες (τερματικά εγγραφής ID06), προκειμένου να βεβαιωθούν ότι όλοι οι εργαζόμενοι στο εργοτάξιο του Καθεδρικού Ναού είχαν τις απαιτούμενες άδειες εργασίας.
Η Ι. Μητρόπολις δεν διαχειρίζεται μετρητά, εκτός από ορισμένα ποσά που καταβάλλονται για Ιερά Μυστήρια και δωρεές. Όλα τα ποσά αυτά κατατίθενται ανεξαιρέτως στον τραπεζικό λογαριασμό της Ι. Μητροπόλεως και καταχωρούνται στα βιβλία και την ετήσια οικονομική αναφορά της Ι. Μητροπόλεως. Ούτε η Ι. Μητρόπολις, ούτε ο Μητροπολίτης εμπλέκονται σε οιοδήποτε “ξέπλυμα χρήματος”, σύμφωνα με τους υπαινιγμούς που γίνονται στα άρθρα και οποιεσδήποτε σχετικές κατηγορίες είναι εντελώς ψευδείς.
Έγγραφο 4 – Τιμολόγια και πληρωμές για την αποκατάσταση του Καθεδρικού Ναού
 
4. Ισχύει αυτό που αναφέρεται στα άρθρα του GP, ότι η Ι. Μητρόπολις δεν προσφέρει διαφάνεια στα οικονομικά της εκκλησίας;
 
Η Ι. Μητρόπολις ασκεί πλήρη διαφάνεια, συμμορφούμενη με όλους τους σχετικούς κανονισμούς, όσον αφορά τα οικονομικά της. Τα λογιστικά βιβλία της Ι. Μητροπόλεως ελέγχονται από ανεξάρτητο εξωτερικό λογιστή, καθώς και από ανεξάρτητο εξωτερικό ελεγκτή. Επιπλέον, όλες οι οικονομικές εκθέσεις υποβάλλονται στις αρχές, συμπεριλαμβανομένης της ετήσιας έκθεσης που ελέγχεται και εγκρίνεται από το Μητροπολιτικό Συμβούλιο. Η Ι. Μητρόπολις υποβάλλει ετήσια οικονομική αναφορά και στο Οικουμενικό Πατριαρχείο. Οι αναφορές στο SST (επίσημος Σουηδικός φορέας κρατικών επιχορηγήσεων), που καθορίζουν με ακρίβεια τον τρόπο χρήσης του κρατικού χρήματος, είναι δημόσια έγγραφα, τα οποία μπορεί να τα αναζητήσει ο καθείς απευθείας από το SST.
 
5. Για ποιους σκοπούς η Ι. Μητρόπολις έχει χρησιμοποιήσει κρατικές επιχορηγήσεις; Στα άρθρα αναφέρεται ότι η Ι. Μητρόπολις έχει λάβει κρατικές επιχορηγήσεις που προορίζονται για τις κατά τόπους ενορίες και ότι τα χρήματα αυτά δεν έχουν διατεθεί. Είναι αλήθεια;
 
190.000 Σουηδικές κορώνες (SEK) προορίζονταν για τις τρεις νεοϊδρυθείσες ενορίες στο Jönköping, το Borås και το Kalmar. Ωστόσο, αυτές οι ενορίες δεν είχαν χωριστούς τραπεζικούς λογαριασμούς, εγγεγραμμένους με το όνομά τους. Επομένως, τα ποσά αυτά δεν μπορούσαν νόμιμα να μεταφερθούν στις ενορίες. Προτάθηκε, όπως η Ι. Μητρόπολις μεταφέρει τα ποσά αυτά σε ιδιωτικούς λογαριασμούς κάποιων μελών των ως άνω ενοριών, αλλά η Ι. Μητρόπολις αρνήθηκε, με την αιτιολογία ότι μια τέτοια μεταφορά θα ήταν παράνομη. Η τράπεζα επιβεβαίωσε τη θέση αυτή, υποστηρίζοντας ότι θα ήταν παράνομο να μεταφέρονται κρατικά κεφάλαια σε ιδιωτικούς τραπεζικούς λογαριασμούς ενοριτών, ανακατεύοντας τοιουτοτρόπως κρατικά κεφάλαια με προσωπικές αποταμιεύσεις ιδιωτών. Η Ι. Μητρόπολις γνωστοποίησε ξεκάθαρα τη θέση της στις ενορίες και για την υπόθεση αυτή ενημερώθηκε σχετικώς και το SST.
Εν αντιθέσει, η Ι. Μητρόπολις κατέθεσε τα προαναφερθέντα ποσά σε δεσμευμένους λογαριασμούς προς όφελος των ενοριών, έως ότου οι ενορίες αυτές μπορέσουν να ανοίξουν δικούς τους τραπεζικούς λογαριασμούς. Το SST όρισε προθεσμία για το άνοιγμα αυτών των τραπεζικών λογαριασμών στο όνομα των ενοριών. Εάν οι προαναφερθέντες λογαριασμοί δεν είχαν ανοίξει εντός της ορισθείσης προθεσμίας, τα χρήματα έπρεπε να επιστραφούν στο SST.
Τελικώς, οι τραπεζικοί λογαριασμοί των ενοριών δεν μπόρεσαν να ανοίξουν πριν από την προθεσμία που έθεσε το SST, λόγω της καθυστέρησης της διοικητικής αναδιοργάνωσης των ενοριών, η οποία ήταν η προϋπόθεση που έθεσαν οι κρατικές αρχές για την έκδοση φορολογικού μητρώου για κάθε ενορία και το άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού. Ως εκ τούτου, η Ι. Μητρόπολις επέστρεψε τα χρήματα στο SST, στις 15 Απριλίου 2021, όπως είχε προηγουμένως συμφωνηθεί, σύμφωνα με το συνημμένο αποδεικτικό επιστροφής της επιχορήγησης. Προς το παρόν, αυτή η διαδικασία έχει ολοκληρωθεί, προβλέποντας ενιαίο διοικητικό καθεστώς σε όλες τις ενορίες της Ι. Μητροπόλεως, στη Σουηδική επικράτεια.
Έγγραφο 5 – Απόδειξη επιστροφής επιχορήγησης προς το SST
 
6. Πώς έχει χρησιμοποιήσει η Ι. Μητρόπολις την κρατική επιχορήγηση από το SST;
 
Η Ι. Μητρόπολις έλαβε επιχορήγηση από το SST το 2020, εκ των οποίων το μεγαλύτερο μέρος της επιχορήγησης χρησιμοποιήθηκε για τις ενορίες και ένα μικρό ποσοστό χρησιμοποιήθηκε για την κεντρική διοίκηση, όπως λογιστικά, έλεγχος λογιστικών βιβλίων και είδη γραφείου, όπως υπεβλήθη αρμοδίως γραπτώς προς το SST. Στην πραγματικότητα η Ι. Μητρόπολις δαπάνησε πολύ μεγαλύτερο ποσό για τις ενορίες από δικά της κεφάλαια, για να καλύψει τις ετήσιες δαπάνες της για το 2020. Έτσι, όχι μόνο συμπεριέλαβε όλο το κεφάλαιο που έλαβε από το SST, αλλά δαπάνησε επιπλέον χρήματα από δικά του κεφάλαια σε έργα, διακονίες και άλλα λειτουργικά έξοδα των ενοριών.
Οι δηλώσεις ότι τα κονδύλια δεν φτάνουν στις ενορίες ή χρησιμοποιούνται για λάθος σκοπούς έχουν γίνει από άτομα που δεν έχουν επίσημες θέσεις στην εκκλησία, ή έχουν παντελή άγνοια στα οικονομικά ζητήματα της Εκκλησίας.
 
7. Μπορείτε να σχολιάσετε την υποχρεωτική καταβολή που αναφέρεται στα άρθρα για τα Ιερά Μυστήρια, όπου εικάζεται ότι ο Μητροπολίτης επέβαλε προσωπικώς σχετικά τέλη, και ότι παίρνει προσωπικά τα χρήματα;
 
Η απόφαση για την επιβολή των τελών αυτών δεν ελήφθη από τον Μητροπολίτη, αλλά από το Μητροπολιτικό Συμβούλιο. Δεν καταβάλλονται τέτοιες αμοιβές στον Μητροπολίτη, ή σε οποιονδήποτε κληρικό προσωπικώς. Όλα τα τέλη για τα Ιερά Μυστήρια εισπράττονται και κατατίθενται στον τραπεζικό λογαριασμό της Ι. Μητροπόλεως, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο απόσπασμα του μηνιαίου τραπεζικού λογαριασμού της Ι. Μητροπόλεως. Οι αναφερόμενες αμοιβές καθορίστηκαν για να στηρίξουν το διορισμό νέων κληρικών και τη συντήρηση και αποκατάσταση υφιστάμενων εκκλησιαστικών κτιρίων, συμπεριλαμβανομένης της αποκατάστασης του Καθεδρικού Ναού Αγίου Γεωργίου και του Ησυχαστηρίου του Αγίου Νικολάου στο Rättvik.
Έγγραφο 6 – Απόσπασμα τραπεζ. λογαριασμού της Ι. Μητροπόλεως με δείγματα καταθέσεων
 
8. Το σπίτι στο Vaxholm – Αληθεύει ότι ο Μητροπολίτης αγόρασε προσωπικά το σπίτι, όπως δήλωσε ο GP, για προσωπική του χρήση;
 
Η Ι. Μητρόπολις προέβη στην αγορά κατοικίας για να εξυπηρετήσει τη μακροχρόνια έλλειψη παροχής στέγης στους κληρικούς της, συμπεριλαμβανομένου του Μητροπολίτη, επισκεπτών κληρικών, επισκεπτών ιεραποστόλων, επισκεπτών επισήμων προσώπων, καθώς και της οργάνωσης κοινοτικών δραστηριοτήτων.
Χωρίς την ύπαρξη κατοικίας, η Ι. Μητρόπολις αδυνατεί να προσελκύσει νέους κληρικούς και ιεραποστόλους, για να επεκτείνουν τις δραστηριότητες της. Η εξεύρεση στέγης στη Στοκχόλμη είναι πολύ δύσκολη, όπως όλοι γνωρίζουν, και το σπίτι αγοράστηκε με συγκεκριμένο σκοπό, να παρέχει στέγη στους κληρικούς της Ι. Μητροπόλεως, κ.α.
Ως εκ τούτου, το ακίνητο αυτό αγοράστηκε για να λειτουργήσει ως κατοικία πολλαπλής χρήσεως και να εξυπηρετήσει τις ποικίλες ανάγκες της Ι. Μητροπόλεως. Βρίσκονται σε εξέλιξη σχέδια για την κατάλληλη αξιοποίησή του, μόλις τελειώσει η πανδημία. Στόχος της Μητροπολιτικής κατοικίας είναι η ένταξη κάθε ανθρώπου στη ζωή της Εκκλησίας, εγκαινιάζοντας, καλλιεργώντας και συντονίζοντας μια διαρκή σχέση με όλες τις ενορίες μας, προγράμματα για νέους και ενήλικες, μέσω της συμμετοχής σε νεανικές και κοινοτικές εκδηλώσεις, οικογενειακές και ενοριακές εκδηλώσεις, οικογενειακές βραδιές, πολιτιστικές και πνευματικές εκδηλώσεις, σεμινάρια, όλα σχεδιασμένα για να καλύψουν τις ανάγκες διαφόρων ηλικιακών ομάδων. Η Μητροπολιτική κατοικία θα βοηθήσει στην καλλιέργεια σχέσεων μεταξύ των οργανώσεων νεολαίας των ενοριών, μέσω ετήσιων κοινοτικών δραστηριοτήτων, σχεδιάζοντας και υλοποιώντας ένα πρόγραμμα λατρευτικών δραστηριοτήτων, μαρτυρίας, διακονίας, αλληλεγγύης, εκπαίδευσης, ιεραποστολικού έργου, κ.λπ.
Το Τμήμα Νεότητος της Ι. Μητροπόλεως θα διασφαλίσει τη συμμετοχή στις εκδηλώσεις και δραστηριότητες, μέσω έγκαιρου προγραμματισμού και προβολής, καθώς και με τον εντοπισμό και τη χρήση ικανού υλικού, όπως περιοδικά για νέους δραστηριοποιούμενους στον τομέα νεότητος, στην παρακολούθηση σεμιναρίων για νέους, συμβάλλοντας, επίσης, στην παραγγελία χρήσιμου υλικού, στον προγραμματισμό πρόσκλησης ομιλητών, στη διοργάνωση πολιτιστικών και θρησκευτικών εκδηλώσεων, κ.λπ.
Διευκρινίζουμε ότι το ακίνητο αγοράστηκε και ανήκει στην Ι. Μητρόπολη Σουηδίας – όχι στον Μητροπολίτη προσωπικώς, σύμφωνα με τη συνημμένη βεβαίωση εγγραφής στο Υποθηκοφυλακείο και τη σχετική απόφαση του Μητροπολιτικού Συμβουλίου.
Δεν απέκρυψε η Ι. Μητρόπολις το γεγονός ότι σκόπευε να αγοράσει κατοικία για την κάλυψη των αναγκών της, αφού το Μητροπολιτικό Συμβούλιο έλαβε σχετική απόφαση ήδη από τον Μάρτιο του 2015 και είχε υποβάλει προσφορές για αριθμό ακινήτων από τότε. Επίσης, ο Μητροπολίτης αναφέρθηκε στην αγορά της κατοικίας της Μητρόπολης σε συνεντεύξεις του και σε δελτία τύπου.
Χάρη στη συστηματική προσπάθεια εξεύρεση πόρων από τον Μητροπολίτη, η Ι. Μητρόπολις έλαβε σημαντικές δωρεές προς υποστήριξιν της αγοράς της Μητροπολιτικής κατοικίας. Αυτές οι δωρεές χρησίμευσαν ως βάση για τη χρηματοδότηση του ακινήτου. Εκτός από δωρεές, για την αγορά του ακινήτου χρησιμοποιήθηκαν κονδύλια της Ι. Μητροπόλεως. Αυτά τα κεφάλαια είχαν αποταμιευθεί για αρκετά χρόνια –πριν από την έναρξη της θητείας του Μητροπολίτη Κλεόπα– και προορίζονταν για τον συγκεκριμένο σκοπό αγοράς Μητροπολιτικής κατοικίας.
Ήδη από την αγορά της κατοικίας, λόγω της πανδημίας Covid-19, ανεστάλησαν ορισμένες δραστηριότητες της Ι. Μητροπόλεως, και εξαιτίας των ταξιδιωτικών περιορισμών, η κατοικία δεν έχει ακόμη χρησιμοποιηθεί, εκτός από την παροχή στέγης σε ιεραποστόλους από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής , που είναι τα μόνα άτομα που έμειναν στο σπίτι αυτό από τότε που αγοράστηκε από την Ι. Μητρόπολη.
Από το 2017, ο Μητροπολίτης έμεινε –και διαμένει μέχρι σήμερα– σε ένα δωμάτιο 34 τ.μ., το οποίο βρίσκεται στις εγκαταστάσεις του Καθεδρικού Ναού και λειτουργεί και ως γραφείο του. Αυτό είναι γνωστό στους πιστούς. Ο Μητροπολίτης δεν κατοίκησε ποτέ στο νέο ακίνητο, από την αγορά του.
Επίσης, δεν χρησιμοποιήθηκαν χρήματα από το σουηδικό κράτος ή επιχορηγήσεις από το SST για την αγορά του εν λόγω ακινήτου.
Τα επίσημα εγκαίνια και η έναρξη λειτουργίας της Μητροπολιτικής κατοικίας προγραμματίζεται μετά την παρέλευση της πανδημίας, με την τιμητική παρουσία του Παναγιωτάτου Οικουμενικού Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου, με προσκεκλημένους όλα τα μέλη και τους φίλους της Ι. Μητροπόλεως.
Έγγραφο 7 – Απόφαση Μητροπολιτικού Συμβουλίου για αγορά ακινήτου
Έγγραφο 8 – Πιστοποιητικό εγγραφής κατοικίας στο Υποθηκοφυλακείο
 
9. Η μεταβίβαση της εκκλησίας στο Γκέτεμποργκ – Ποιοι είναι οι λόγοι πίσω από τη μεταβίβαση της ιδιοκτησίας των εγκαταστάσεων του ναού στην Ι. Μητρόπολη;
 
Όταν έληξε η θητεία του πρώην εκκλησιαστικού συμβουλίου της ενορίας, ο Μητροπολίτης διόρισε νέο συμβούλιο. Ένα από τα μέλη του πρώην εκκλησιαστικού συμβουλίου ενοχλήθηκε πολύ που δεν ανανεώθηκε η θητεία του. Ως αντίποινα, αποφάσισε αυθαίρετα και μονομερώς να κλείσει την εκκλησία του Γκέτεμποργκ για το κοινό και να εμποδίσει τον κλήρο και τους πιστούς να έχουν πρόσβαση σε αυτήν, εμποδίζοντάς τους έτσι να ασκήσουν τη συνταγματικά κατοχυρωμένη θρησκευτική τους ελευθερία. Μεταξύ άλλων, στον χώρο της εκκλησίας δεν μπόρεσαν να τελεσθούν κηδείες. Κατόπιν τούτου, η ενορία και η Ι. Μητρόπολις ζήτησαν από τον επίσημο Σουηδικό κρατικό φορέα Kronofogden να παρέμβει και να αποδώσει και πάλι τον έλεγχο των εγκαταστάσεων του ναού στην ενορία. Ακολούθως, η ενορία, σε συνεργασία με την Ι. Μητρόπολη, έθεσε σε επαναλειτουργία τις δραστηριότητες της και την τέλεση ιερών ακολουθιών. Το Kronofogden αποφάσισε να αποκαταστήσει τη νόμιμη κατοχή του κτιρίου στην ενορία και το έπραξε.
Ως προληπτικό μέτρο για τη διασφάλιση του καθεστώτος του κτιρίου ως ναού, η Ι. Μητρόπολις και η ενορία αποφάσισαν, να μεταφέρουν το κτίριο της εκκλησίας στην Ι. Μητρόπολη, για ασφάλεια.
Η απόφαση αυτή εγκρίθηκε από το εκκλησιαστικό συμβούλιο, η οποία αποτυπώνεται στα επισυναπτόμενα νόμιμα έγγραφα μεταβίβασης. Το πρωτότυπο πρωτόκολλο και τα έγγραφα μεταβίβασης υπεγράφησαν από το εκκλησιαστικό συμβούλιο του Γκέτεμποργκ και εστάλησαν ταχυδρομικώς στην Ι. Μητρόπολη. Η κατηγορία ότι η Μητρόπολη πλαστογράφησε τις υπογραφές στα έγγραφα μεταβίβασης είναι παντελώς ψευδής.
Το πρόσωπο που ισχυρίζεται στα άρθρα ότι τα έγγραφα μεταβίβασης του παρουσιάστηκαν ξαφνικά σε μια συνάντηση και ότι δεν ήξερε, ποια έγγραφα υπέγραψε και ότι οι υπογραφές ήταν πλαστές, είναι στην πραγματικότητα το πρόσωπο εκείνο, το οποίο συγκέντρωσε τις υπογραφές από το εκκλησιαστικό συμβούλιο του Γκέτεμποργκ, στη συνέχεια ταχυδρομικώς και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου απέστειλε τα σχετικά έγγραφα στην Ι. Μητρόπολη. Αυτό καταδεικνύεται στην επισυναπτόμενη ηλεκτρονική αλληλογραφία.
Έγγραφο 9 – Ανακοίνωση πρώην μέλους εκκλ. συμβουλίου Γκέτεμποργκ ότι η εκκλησία θα παραμείνει κλειστή
Έγγραφο 10 – Απόφαση KFM, για απομάκρυνση πρώην μέλους εκκλ. συμβουλίου Γκέτεμποργκ
Έγγραφο 11 – Πρωτόκολλο εκκλησιαστικού συμβουλίου, όπου εγκρίνεται η μεταβίβαση του κτιρίου της ναού στην Ι. Μητρόπολη
Έγγραφο 12 – Συμφωνία μεταβίβασης ναού
Έγγραφο 13 – Τελικό έγγραφο για τη μεταβίβαση του κτιρίου τού ναού του Γκέτεμποργκ
Έγγραφο 14 – Ηλεκτρ. μήνυμα προς μέλος εκκλης. συμβουλίου, να συλλέξει υπογραφές για έγγραφα μεταβίβασης και να τα επιστρέψει
Έγγραφο 15 – Ηλεκτρ. επιστολή από μέλος εκκλησιαστικού συμβουλίου, όπου αποστέλλει σε PDF υπογεγραμμένα τα έγγραφα μεταβίβασης
Έγγραφο 16 – Φωτογραφία από τη Θεία Λειτουργία που τελέστηκε έξω από τις εγκαταστάσεις του ναού του Γκέτεμποργκ
 
10. Η μεταφορά της Εκκλησίας στο Γκέτεμποργκ – Στο δημοσίευμα υποστηρίζεται ότι οι υπογραφές της επιστολής μεταβίβασης ήταν πλαστογραφημένες. Θα μπορούσατε να το σχολιάσετε;
 
Εξ όσων η Ι. Μητρόπολις γνωρίζει, δεν έχει διαπραχθεί πλαστογραφία. Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, οι υπογραφές του εκκλησιαστικού συμβουλίου του Γκέτεμποργκ και τα έγγραφα μεταβίβασης συνελέγησαν, καθώς και τα πρωτότυπα έγγραφα, και εστάλησαν στην Ι. Μητρόπολη, ταχυδρομικώς και ηλεκτρονικώς, από το ίδιο πρόσωπο που τώρα ισχυρίζεται στα άρθρα ότι οι υπογραφές ήταν πλαστογραφημένες.
Ασχέτως των ανωτέρω, η Ι. Μητρόπολις έχει ήδη επικοινωνήσει με την Σουηδική Εγκληματολογική Υπηρεσία (που αποτελεί μέρος της Σουηδικής Αστυνομίας), προκειμένου να επικυρώσει τη νομιμότητα των υπογραφών.
 
11. Απομάκρυνε ο Μητροπολίτης τον πρώην ιερέα της ενορίας του Γκέτεμποργκ από τη θέση του;
 
Ο πρώην ιερέας της ενορίας του Γκέτεμποργκ τελούσε εν αποσπάσει στην Ι. Μητρόπολη από την Εκκλησία της Ελλάδος και η απόσπαση αυτή έληξε στις 7 Μαρτίου 2021. Επειδή δεν επέστρεψε στην ενορία του στην Ελλάδα, τέθηκε σε αργία από τα ιερατικά του καθήκοντα στις 17 Ιουνίου 2021 από την Ι. Μητρόπολη στην οποία ανήκει στην Ελλάδα και η υπόθεσή του παραπέμφθηκε στην Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας για την έκδοση τελεσίδικης απόφασης σχετικά με την εγκατάλειψη της θέσης του, σύμφωνα με τη συνημμένη αλληλογραφία.
Η Ι. Μητρόπολις δεν είχε άλλη επιλογή από το να απαλλάξει τον πρώην ιερέα της ενορίας του Γκέτεμποργκ από τα καθήκοντά του, καθώς ο Μητροπολίτης του στην Ελλάδα είχε ανακαλέσει την άδεια να εργαστεί ως ιερέας στη Σουηδία, εξαιτίας της λήξεως της αποσπάσεως του. Για να είμαστε απολύτως σαφείς, ο πρώην εφημέριος είναι διορισμένος από το Ελληνικό Δημόσιο και κατέχει μόνιμη οργανική θέση σε ενορία στην Ελλάδα. Αποσπάστηκε στην ενορία του Γκέτεμποργκ μόνο για ένα προκαθορισμένο χρονικό διάστημα, το οποίο έληξε. Σύμφωνα με τους όρους απασχόλησής του, μετά τη λήξη της εν λόγω αποσπάσεως, είχε την υποχρέωση, σύμφωνα με τους εκκλησιαστικούς κανόνες και τη σχετική νομοθεσία, να επιστρέψει στην ενοριακή του θέση στην Ελλάδα.
Την περίοδο κατά την οποία η Ι. Μητρόπολις ανέλαβε τον έλεγχο των οικονομικών της ενορίας του Γκέτεμποργκ, ανακάλυψε ότι αρκετοί λογαριασμοί της ενορίας ήταν απλήρωτοι, οι οποίοι κατέληξαν στην κρατική υπηρεσία Kronofogden. Η Ι. Μητρόπολις καθηκόντως τακτοποίησε τα εν λόγω χρέη απευθείας με το Kronofogden, σώζοντας κυριολεκτικά την Ενορία του Γκέτεμποργκ από τη χρεοκοπία, σύμφωνα με τη συνημμένη αλληλογραφία.
Επί του παρόντος, βρίσκεται σε εξέλιξη δικαστική διαμάχη μεταξύ του πρώην εφημέριου του Γκέτεμποργκ με την Ι. Μητρόπολη Σουηδίας, όπου ο πρώην εφημέριος έχει μηνύσει την Ι. Μητρόπολη, ισχυριζόμενος ότι η Ι. Μητρόπολις διέκοψε την εργασία του χωρίς λόγο.
Έγγραφο 17 – Έγγραφο αποσπάσεως τέως εφημερίου Γκέτεμποργκ
Έγγραφο 18 – Επιστολές από τον Μητροπολίτη στην Ελλάδα
Έγγρ. 19 – Επιστολές αναφερόμενες στην αργία του πρώην ιερέως του Γκέτεμποργκ
Έγγραφο 20 – Απόδειξη πληρωμής λογαριασμών στο Kronofogden από την Ι. Μητρόπολη
 
12. Εκμεταλλευθήκατε την εκδημία του μακαριστού Μητροπολίτου;
 
Η λήξη της αποσπάσεως του πρώην ιερέως της Ενορίας του Γκέτεμποργκ συνέπεσε συμπτωματικά με την εκδημία του μακαριστού Μητροπολίτου του στην Ελλάδα. Αν και η ανάπαυσις ενός Ιεράρχου της Εκκλησίας είναι γεγονός που γίνεται ευρέως γνωστό και αφορά σύμπασα την Εκκλησία, δεν έχει καμία απολύτως σχέση με την απόσπαση του πρώην ιερέως. Η ημερομηνία λήξεως της αποσπάσεώς του ορίστηκε πολύ πριν την εκδημία του Μητροπολίτου του.
Έγγραφο 21 – Ανακοίνωση εκδημίας του πρώην Μητροπολίτου στην Ελλάδα
 
13. Έχετε στείλει ανθρώπους να απομακρύνουν βιαίως τον πρώην εφημέριο; Πώς εξηγείτε αυτό που συνέβη στο Γκέτεμποργκ (που είχε ως αποτέλεσμα δύο καταγγελίες στην αστυνομία);
 
Η Ι. Μητρόπολις δεν γνωρίζει περί των αναφερομένων αστυνομικών καταγγελιών ή περί χρήσεως βίας κατά του πρώην ιερέως του Γκέτεμποργκ. Η Ι. Μητρόπολις έστειλε δύο ιερείς στο Γκέτεμποργκ, για να επιβλέψουν την παράδοση του ναού και της απογραφής του στην Ι. Μητρόπολη, σύμφωνα με το πρωτόκολλο που ισχύει κάθε φορά που ένας ιερέας απαλλάσσεται από τα καθήκοντά του, λόγω λήξεως της αποσπάσεώς του. Δεν χρησιμοποιήθηκε βία από τους ιερείς που εκπροσωπούσαν την Ι. Μητρόπολη.
 
14. Άρθρο στα ελληνικά ΜΜΕ – Ξέρετε γιατί ανακλήθηκε το σχετικό άρθρο; Επηρέασε ο Μητροπολίτης τα ΜΜΕ;
 
Το κείμενο του ελληνικού άρθρου ανακλήθηκε γιατί περιείχε δηλώσεις που κατηγορούσαν τον Μητροπολίτη ως εικονομάχο (πρόκειται για το πρόσωπο που αντιτίθεται στο επίσημο δόγμα της Εκκλησίας για την προσκύνηση των εικόνων, το οποίο στην Ορθόδοξη Χριστιανική πίστη θεωρείται αιρετικό και είναι πολύ σοβαρή κατηγορία). Αυτός ο ισχυρισμός είναι εντελώς ψευδής, καθώς ο Μητροπολίτης εγκαινίασε πρόσφατα 34 νέες τοιχογραφίες που απεικονίζουν αγίους στον Καθεδρικό Ναό Αγίου Γεωργίου Στοκχόλμης (Οκτώβριος 2021), οι οποίες κοσμούν τώρα την εσωτερική είσοδο του Καθεδρικού Ναού, κατά μήκος του τοίχου. Ο Μητροπολίτης είχε προηγουμένως προχωρήσει στην τοποθέτηση αγιογραφίας στο παρεκκλήσι του Ησυχαστηρίου του Αγίου Νικολάου στο Ρέττβικ μεταξύ των ετών 2015 έως 2017 και στο Μουσείο Ελληνοχριστιανικής Κληρονομιάς, στις εγκαταστάσεις του Καθεδρικού Ναού, το 2018, σύμφωνα με τη συνημμένη φωτογραφία.
Ο Μητροπολίτης επικοινώνησε με τους υπευθύνους της ιστοσελίδος, για να δηλώσει ότι η κατηγορία ήταν αβάσιμη και παρουσίασε υποστηρικτικά στοιχεία, βάσει των οποίων το ΜΜΕ απέσυρε το άρθρο από μόνο του και δημοσίευσε δήλωση του Μητροπολίτου προς αποκατάσταση της αλήθειας (dementi).
Έγγραφο 22 – Φωτογραφία από τις νέες τοιχογραφίες στον Καθεδρικό Ναό, που εγκαινιάστηκαν τον Οκτώβριο του 2021
 
15. Θα μπορούσατε να σχολιάσετε την εσωτερική διαμάχη στην Εκκλησία και τα πρόσωπα που επικρίνουν την Ι. Μητρόπολη και τον Μητροπολίτη στα άρθρα;
 
Η Ι. Μητρόπολις και οι ενορίες της αριθμούν περίπου 40.000 μέλη, μόνον στη Σουηδία. Μεταξύ αυτών, είναι φυσιολογικό και αναμενόμενο μια μικρή μειοψηφία να είναι δυσαρεστημένη. Ωστόσο, αυτό το σχήμα δεν είναι σε καμία περίπτωση αντιπροσωπευτικό της διάθεσης του πληρώματος της Εκκλησίας.
Επιπλέον, η αλλαγή της ηγεσίας οδηγεί αναπόφευκτα σε κάποιο βαθμό αλλαγής στο status quo και στην υφισταμένη οργανωτική νοοτροπία. Όταν ο Μητροπολίτης ανέλαβε τα καθήκοντά του, εισήγαγε αλλαγές για την αναβίωση και διεύρυνση των διακονιών της Εκκλησίας. Μία από τις πρωτοβουλίες και προτεραιότητές του ήταν η εισαγωγή της Σουηδικής γλώσσας στις λατρευτικές συνάξεις. Αυτή η αλλαγή στόχευε στο να καταστήσει τις ιερές ακολουθίες πιο κατανοητές και προσβάσιμες στο ευρύτερο κοινό, συμπεριλαμβανομένων των οικογενειών με μικρά παιδιά, των νέων, των γηγενών Σουηδών και των προσώπων κάθε εθνικότητος και υπόβαθρου, ανεξαρτήτως εθνικότητος, φυλής ή χρώματος.
Οι καρποί αυτής της πρωτοβουλίας έχουν ήδη γίνει γνωστοί και είναι εμφανείς με την ίδρυση 10 νέων ενοριών, την εγκατάσταση 12 νέων ιερέων, (σημείωση: την εποχή της εγκαταστάσεως του Μητροπολίτου Κλεόπα υπηρετούσε μόνον ένας ιερέας σε ολόκληρη την Ι. Μητρόπολη), τη διοργάνωση δύο Πατριαρχικών επισκέψεων στην Ισλανδία και τη Σουηδία, την έκδοση της Θείας Λειτουργίας σε τρίγλωσσο κείμενο, με το πρωτότυπο Ελληνικό κείμενο, μαζί με την Αγγλική και τη Σουηδική μετάφραση, την ίδρυση Κατηχητικού Σχολείου και Τμήματος Νεότητος, καθώς και τη διοργάνωση εκδηλώσεων σε όλη την Ι. Μητρόπολη, που πραγματοποιήθηκαν για πρώτη φορά στην ιστορία της, όπως συναυλίες, σεμινάρια, η σύγκληση της πρώτης Κληρικολαϊκής Συνάξεως, το 2019, με την παρουσία  αντιπροσώπων και από τα τέσσερα έθνη που υπάγονται στην πνευματική δικαιοδοσία της Ι. Μητροπόλεως και τη διεύρυνση της εκκλησιαστικής διακονίας πολύ πέραν της λατρευτικής ζωής. Ως αποτέλεσμα, η Ι. Μητρόπολις υπεδέχθη άνω των 150 προσήλυτων στην Ορθόδοξη πίστη.
Κάποια από τα πρόσωπα που κάνουν αρνητικά σχόλια εις βάρος του Μητροπολίτου και της Εκκλησίας είναι εκείνα που αντιτίθενται στις ανωτέρω αλλαγές και πρωτοβουλίες και επίσης, σε ορισμένες περιπτώσεις, έχουν δραστηριοποιηθεί στη μη ενεργοποίησή τους. Μάλλον αισθάνονται ότι απειλούνται από την έλευση νέων ανθρώπων ή τον αυξανόμενο ρόλο που παρέχεται στα παιδιά και στους νέους, τόσο η λειτουργική ζωή όσο και η διακονία της Εκκλησίας. Αντιτίθενται επίσης στη χρήση πολλαπλών γλωσσών στις λατρευτικές συνάξεις.
Ήδη από την άφιξή του, ο Μητροπολίτης Κλεόπας επαναλαμβάνει τακτικά τη μακροχρόνια θέση του Οικουμενικού Πατριαρχείου, ότι η Εκκλησία δεν γνωρίζει εθνικότητα ή ηλικία και είναι καθολική ως προς τη φύση και τις διακονίες της. Ο Μητροπολίτης ήταν συνεπής στο να γίνει η Εκκλησία ανοιχτή και προσιτή σε ανθρώπους ανεξάρτητα από καταγωγή και ηλικία.
Η εξωστρέφεια και η απήχηση της τοπικής Εκκλησίας μαρτυρείται από τη μεγάλη αύξηση του εκκλησιασμού σε όλες τις ενορίες της Ι. Μητροπόλεως, που αποτελούνται κυρίως από οικογένειες με παιδιά, νέους και άτομα ετερογενούς εθνικής καταγωγής.
 
16. Ο Μητροπολίτης απέκτησε ή έδρασε με απόλυτη εξουσία; Γιατί ελήφθη η απόφαση από το Μητροπολιτικό Συμβούλιο ότι η Εκκλησία θα εκπροσωπείται μόνον από τον Μητροπολίτη Κλεόπα;
 
Σύμφωνα με το συνημμένο υφιστάμενο Καταστατικό της Ι. Μητροπόλεως και των ενοριών της, που χρονολογούνται πριν από την εγκατάσταση του Μητροπολίτου Κλεόπα, το 2014, αποκλειστική αρμοδιότητα λήψεως αποφάσεων ανήκει στον Μητροπολίτη, ενώ το Μητροπολιτικό Συμβούλιο έχει συμβουλευτική ιδιότητα. Αυτοί οι κανονισμοί έχουν εγκριθεί και καταχωρηθεί από τις αρμόδιες Σουηδικές κρατικές αρχές (Skatteverket και Kammarkollegiet). Το εν λόγω πρωτόκολλο συνετάχθη προς επιβεβαίωσιν του δικαιώματος υπογραφής του Μητροπολίτου, για να εκπροσωπεί την Ι. Μητρόπολη ενώπιον τρίτων, όπως τράπεζες, κρατικές αρχές κ.λπ. Παρέχει γραπτό πρωτόκολλο που ορίζει δικαίωμα υπογραφής για διοικητικούς λόγους.
Έγγραφο 23 – Κανονισμός Ι. Μητροπόλεως Σουηδίας
Έγγραφο 24 – Ψήφισμα Μητροπολιτικού Συμβουλίου που καθορίζει τα δικαιώματα των υπογραφόντων
 
17. Στο άρθρο η Ι. Μητρόπολις επικρίνεται για το ύψος του μισθού του Μητροπολίτου. Θα μπορούσατε να το σχολιάσετε;
 
Όλοι οι μισθοί καθορίζονται από το Μητροπολιτικό Συμβούλιο. Ως εκ τούτου, ο Μητροπολίτης δεν καθορίζει μόνος του τους μισθούς και δεν μπορεί να αυξήσει από μόνος του το μισθό του.
Το Μητροπολιτικό Συμβούλιο εκτιμά ότι ο μισθός του Μητροπολίτου είναι λογικός, λαμβάνοντας υπόψιν τη θέση του και την ευθύνη που έχει επωμισθεί, την εμπειρία, την εκπαίδευσή του, συμπεριλαμβανομένων των μεταπτυχιακών τίτλων και του διδακτορικού του διπλώματος, την αφοσιωμένη διακονία του και την επιτυχή ανάπτυξη της Ι. Μητροπόλεως.
 
18. Σχόλια για τα γεγονότα στις ΗΠΑ – Ο Μητροπολίτης έχει χρησιμοποιήσει προκαθορισμένα σχολικά κεφάλαια για να πληρώσει για προσωπικές του αγορές;
 
Φυσικά και όχι. Τα σχολικά κεφάλαια δεν χρησιμοποιήθηκαν ποτέ για την πληρωμή προσωπικών αγορών. Όλοι οι λογαριασμοί της εκκλησιαστικής κοινότητος, συμπεριλαμβανομένου του τραπεζικού λογαριασμού του σχολείου, διαχειρίζονταν από ένα εκλεγμένο συμβούλιο και τα χρήματα για κάθε τραπεζικό λογαριασμό διατηρούντο χωριστά.
 
19. Σχόλια για τα γεγονότα στις ΗΠΑ – Χρωστάει ο Μητροπολίτης σε απλήρωτους φόρους 250.000 δολάρια;
 
Ο Μητροπολίτης υποβάλλει ετήσια φορολογική δήλωση στις ΗΠΑ και πληρώνει εξ ολοκλήρου τυχόν φορολογικές υποχρεώσεις. Κατά τη διάρκεια της θητείας του Μητροπολίτου, το σχολείο έλαβε ειδοποίηση για απλήρωτους φόρους μισθοδοσίας που χρονολογούνται από τη δεκαετία του 1980 (πολύ πριν από το διορισμό του). Λόγω του γεγονότος ότι ο προϋπολογισμός ήταν εξαιρετικά περιορισμένος, το συμβούλιο προσπάθησε να διαπραγματευτεί με τις φορολογικές υπηρεσίες τη μείωση των κυρώσεων καθυστερήσεων πληρωμής και την ελαχιστοποίηση των πληρωμών αυτών. Ο Μητροπολίτης συμμετείχε τότε στη συγκέντρωση κεφαλαίων, για να βοηθήσει στη μείωση αυτών των δαπανών. Τελικά, αυτά τα χρέη εξοφλήθηκαν χρόνια αργότερα, αλλά η ευθύνη για την πληρωμή δεν είχε καμία σχέση με τον Μητροπολίτη. Απόδειξη αυτού έγκειται στο γεγονός ότι όταν οι διαπραγματεύσεις απέτυχαν, οι φορολογικές αρχές προσπάθησαν να εισπράξουν τα χρεωστούμενα ποσά, βάζοντας εμπράγματο δεσμό στους λογαριασμούς ορισμένων από τους εκλεγμένους και νομικά υπεύθυνους, και δεν υπήρξε καμία νομική αξίωση από τον Μητροπολίτη. Ο Μητροπολίτης δεν χρωστά χρήματα στις δημόσιες οικονομικές υπηρεσίες των ΗΠΑ, σύμφωνα με τη συνημμένη επιστολή.
Έγγραφο 25 – Φορολογική δήλωση στις ΗΠΑ
 
20. Σχόλια για τα γεγονότα στις ΗΠΑ – Έχει πλαστογραφήσει ο Μητροπολίτης υπογραφές σε επιταγές, για να κάνει μη εξουσιοδοτημένες αγορές;
 
Όχι. Όλοι οι επιταγές που εξεδόθησαν από την ενορία απαιτούσαν τουλάχιστον δύο υπογραφές, ως προληπτικό μέτρο ασφαλείας. Λόγω μακρών περιόδων απουσίας του, ο πρόεδρος του εκκλησιαστικού συμβουλίου, είτε προϋπέγραφε επιταγές, είτε διέταξε, να προστεθεί το όνομά του ως δεύτερη υπογραφή σε αυτό των άλλων υπογραφόντων (μέλη του εκκλησιαστικού συμβουλίου), προκειμένου να διευκολυνθούν ορισμένες τακτικές μηνιαίες συναλλαγές, όπως η πληρωμή λογαριασμών κοινής ωφελείας ή άλλων τυπικών λειτουργικών εξόδων. Όσες πληρωμές πραγματοποιήθηκαν, έγιναν με πλήρη γνώση και διακριτική ευχέρεια του εκκλησιαστικού συμβουλίου. Δεν έγιναν ποτέ μη εξουσιοδοτημένες αγορές, σύμφωνα με τα επισυναπτόμενα αντίγραφα επιταγών.
Δεν υπεγράφη καμία επιταγή με δικαιούχο τον Μητροπολίτη Κλεόπα. Οι υπογεγραμμένες επιταγές ήταν τακτικές πληρωμές ενοριακών οφειλών, αποκλειστικά για ενοριακές υποθέσεις, για τις οποίες είχαν υπογραφεί συμβάσεις και αποτελούσαν αποφάσεις των συνεδριάσεων του εκκλησιαστικού συμβουλίου, τα μέλη του οποίου είχαν ενημερωθεί, μέσω των μηνιαίων οικονομικών αναφορών του ταμία και είχαν καταγραφεί στα πρακτικά.
Στην από 2 Αυγούστου 2004 επιστολή του προς τον Πρόεδρο και τα μέλη του εκκλησιαστικού συμβουλίου της Ενορίας Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Νέας Υόρκης, ο τότε Πρωτοσύγκελος της Ι. Αρχιεπισκοπής Αμερικής σημείωνε:
“Στις 2 Απριλίου 2004 συγκλήθηκε Εξεταστική Επιτροπή στην I. Αρχιεπισκοπή. … Στο τέλος των διαβουλεύσεων, το πάνελ (i.e. τα μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής) κατέληξε ομόφωνα στο συμπέρασμα ότι αυτό που παρουσιάστηκε ως αποδεικτικό στοιχείο για οικονομικά εγκλήματα ήταν κανονικές επιταγές λειτουργικών εξόδων (i.e. της ενορίας) … Συνοπτικά, η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι δεν υπήρξε απόπειρα πλαστογραφίας ή ακατάλληλης χρήσης κεφαλαίων, αλλά ότι οι εν λόγω επιταγές υπεγράφησαν, για να διασφαλισθεί η συνέχιση της λειτουργίας της Ενορίας και του Ημερησίου Σχολείου. Δεν παρουσιάστηκαν στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι τα κεφάλαια της ενορίας χρησιμοποιήθηκαν ακατάλληλα ή προς όφελος οποιουδήποτε ατόμου που δεν δικαιούνταν τα κεφάλαια αυτά.”
Έγγραφο 26 – Αντίγραφα ενοριακών επιταγών στις Η.Π.Α
 
21. Σχόλια για τα γεγονότα στις ΗΠΑ – Ο Μητροπολίτης έχει φυγαδεύσει λαθραία μεγάλα χρηματικά ποσά από τις ΗΠΑ, άνω των 10.000 $, κατά τη διάρκεια ταξιδιών του στην Ελλάδα;
 
Ο Μητροπολίτης δεν έχει μεταφέρει ποτέ λαθραία ποσά μετρητών από τις ΗΠΑ ή από οποιαδήποτε άλλη χώρα. Κάθε φορά που έχει ταξιδέψει και χρειαζόταν να μεταφέρει ένα ποσό άνω των 10.000 δολαρίων, από τις προσωπικές του οικονομίες, το είχε δηλώσει νόμιμα και δεόντως στο αεροδρόμιο. Επιπλέον, τα όποια ταξίδια έκανε ο Μητροπολίτης στην Ελλάδα, κατά τη διάρκεια της θητείας του στις ΗΠΑ, τα πλήρωσε ο ίδιος προσωπικά, χρησιμοποιώντας δικά του προσωπικά χρήματα.
 
22. Σχόλια για τα γεγονότα στις ΗΠΑ – Έχει εμπλακεί ο Μητροπολίτης στην εξαφάνιση 300.000 δολαρίων σε ομοσπονδιακά κεφάλαια, που θα χρηματοδοτούσαν σχολικούς υπολογιστές;
 
Ουδέποτε. Ο Μητροπολίτης προσωπικά δεν γνωρίζει την ύπαρξη τέτοιων ομοσπονδιακών επιχορηγήσεων, πόσο μάλλον την εξαφάνισή τους. Εξάλλου, ο Μητροπολίτης δεν ήταν υπεύθυνος ή διευθυντής του σχολείου και δεν είχε καμία ανάμειξη σε τέτοιες υποτιθέμενες συναλλαγές. Ωστόσο, αυτό το ποσό φαίνεται πολύ υψηλό για ένα σχολείο με περίπου 250 μαθητές. Οποιαδήποτε ομοσπονδιακή χρηματοδότηση ή επιχορηγήσεις θα είχαν διεκπεραιωθεί απευθείας από τους διοικούντες το σχολείο και όχι από τον εφημέριο της εκκλησίας.
 
23. Σχόλια για τα γεγονότα στις ΗΠΑ – Είναι αλήθεια ότι το οικονομικό μητρώο του σχολείου λέγεται ότι έχει κλαπεί και έγινε απρόσιτο, για να αποτραπεί η εξέταση των χρημάτων που είχαν εξαφανιστεί;
 
Ο Μητροπολίτης δεν γνωρίζει κάτι τέτοιο, αφού δεν κατείχε πλέον τη θέση εκείνη την εποχή στην οποία αναφέρεστε, διότι είχε αναλάβει ήδη από τον Αύγουστο του 2004 ιερατική διακονία σε μια νέα ενορία στο Lowell της Μασαχουσέτης, η οποία είναι μια από τις μεγαλύτερες ενορίες της Ι. Μητροπόλεως Βοστώνης και η μόνη με ημερήσιο ενοριακό σχολείο.
 
24. Γιατί η Ι. Μητρόπολις Σουηδίας αρνήθηκε να δώσει συνέντευξη στο GP;
 
Γενικώς, ο Μητροπολίτης Κλεόπας καλωσορίζει κάθε ΜΜΕ που θέλει να καλύψει οποιοδήποτε θέμα που σχετίζεται με την τοπική Εκκλησία και τις δραστηριότητές της, καθώς και κάθε θέμα που σχετίζεται με τον ίδιο τον Μητροπολίτη. Δεν έχει τίποτε να κρύψει. Ο Μητροπολίτης συχνά συνεισφέρει σε δημοσιεύσεις στα μέσα ενημέρωσης, ως προσκεκλημένος αρθρογράφος, και δίνει συνεντεύξεις σε διάφορα μέσα ενημέρωσης. Ωστόσο, το θεμέλιο της συμμετοχής σε τέτοιες συνεντεύξεις βασίζεται στον αμοιβαίο σεβασμό και το διάλογο και πραγματοποιείται με επαγγελματικό τρόπο.
Στην περίπτωση του GP, οι ερωτήσεις του διατυπώθηκαν ως κατηγορίες κατά του Μητροπολίτου, που περιείχαν ψευδείς ισχυρισμούς για εγκληματική ενέργεια, χωρίς ίχνος απόδειξης.
Η Ι. Μητρόπολις ζήτησε από το GP να αιτιολογήσει τους ισχυρισμούς της με υποστηρικτικά στοιχεία. Το GP δεν παρείχε κανένα σχετικό αποδεικτικό στοιχείο.
 
Τελικό σχόλιο
 
Συναισθανόμενοι το βάρος της αποστολής μας και την υποχρέωση να αποκαταστήσουμε την αλήθεια, διαβεβαιώνουμε τα μέλη, τους φίλους, τους υποστηρικτές και δωρητές της Ι. Μητροπόλεως Σουηδίας, ότι θα συνεχίσουμε με τον ίδιο και ακόμα μεγαλύτερο ζήλο, υπηρετώντας το όραμα και τις αξίες της Ορθοδοξίας στη Σκανδιναυΐα, διακονώντας παράλληλα τον κάθε άνθρωπο, στοχεύοντας στην ενότητα, την πρόοδο και την πνευματική καταξίωση.

Επόμενο σχετικό άρθρο: https://greekorthodoxchurchmalmo.com/2022/01/09/%ce%b1%cf%80%ce%ac%ce%bd%cf%84%ce%b7%cf%83%ce%b7-%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%b9-%ce%bc%ce%b7%cf%84%cf%81%ce%bf%cf%80%cf%8c%ce%bb%ce%b5%cf%89%cf%82-%cf%83%ce%bf%cf%85%ce%b7%ce%b4%ce%af%ce%b1%cf%82%cf%83/

Θεία Λειτουργία

Χριστουγεννιάτικη Θεία Λειτουργία Σάββατο 18/12/2021

Υπενθύμιση – Χριστουγεννιάτικη Θεία Λειτουργία στον ναό S:ta Maria kyrka στο Μάλμε, το Σάββατο 18 Δεκεμβρίου

Όρθρος Χριστουγέννων 9:00

Θεία Λειτουργία 10:00

Påminnelse – gudomlig liturgi Julsekvens i S:ta Maria kyrka i Malmö, lördag den 18 december

Dagbräckning klockan 09:00

Gudomlig liturgi klockan 10:00

Πνευματικά

Άγιος Σπυρίδων ο Θαυματουργός, επίσκοπος Τριμυθούντος Κύπρου

Τῆς Συνόδου τῆς πρώτης ἀνεδείχθης ὑπέρμαχος, καὶ θαυματουργὸς θεοφόρε, Σπυρίδων Πατὴρ ἡμῶν· διὸ νεκρᾷ σὺ ἐν τάφῳ προσφωνεῖς, καὶ ὄφιν εἰς χρυσοῦν μετέβαλες· καὶ ἐν τῷ μέλπειν τὰς ἁγίας σου εὐχάς, Ἀγγέλους ἔσχες συλλειτουργοῦντάς σοι ἱερώτατε. Δόξα τῷ σὲ δοξάσαντι Χριστῷ, δόξα τῷ σὲ στεφανώσαντι, δόξα τῷ ἐνεργοῦντι διὰ σοῦ, πᾶσιν ἰάματα.

πηγή https://saint.gr, https://www.synaxarion.gr

Ο Άγιος Σπυρίδων Ἀνήκει στὴν ἱερὴ φάλαγγα τῶν ἁγίων Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας τῶν πρώτων αἰώνων. Γεννήθηκε το 270 μ.Χ. στο τώρα κατεχόμενο χωριό Άσσια (Άσκια) της Κύπρου (και όχι στην Τριμυθούντα – σημερινή Τρεμετουσιά – όπως γράφουν πολλοί) από οικογένεια βοσκών, που ήταν κάπως εύπορη. Αν και μορφώθηκε αρκετά δεν άλλαξε επάγγελμα. Συνέχισε και αυτός να είναι βοσκός.

Σαν χαρακτήρας, ο Άγιος, ήταν απλός, αγαθός, γεμάτος αγάπη για τον πλησίον του. Τις Κυριακές και τις γιορτές, συχνά έπαιρνε τους βοσκούς και τους οδηγούσε στους ιερούς ναούς, και κατόπιν τους εξηγούσε την ευαγγελική ή την αποστολική περικοπή. Ο Θεός τον ευλόγησε να γίνεται συχνά προστάτης χήρων και ορφανών.

Γράμματα ὁ Ἅγιος δὲν ἔμαθε πολλά. Οὔτε φοίτησε σὲ ἀνώτερες Σχολές, ὅπως οἱ ἄλλοι μεγάλοι ἱεράρχες τῆς Ἐκκλησίας. Ἡ Ἁγία Γραφὴ ὅμως, τὸ βιβλίο τοῦ θεοῦ, ἦταν ὁ καθημερινὸς καὶ ἀχώριστος σύντροφός του. Ὅπου πήγαινε, μαζί του τὴν ἔπαιρνε. Μαζί του στὸ σπίτι. Μαζί του καὶ ὅταν ὁδηγοῦσε τὰ πρόβατα στὴ βοσκή.

Ἀπὸ τὰ πρῶτά του βήματα τὸ λουλούδι αὐτὸ τοῦ Οὐρανοῦ καὶ ὄργανο τοῦ Ἁγίου Πνεύματος φρόντιζε νὰ σκορπίσει παντοῦ τῆς Ὀρθοδοξίας τὰ ἀρώματα. Κάθε μέρα ποὺ περνοῦσε, ὁ ζῆλος του γιὰ τὴν σωτηρία τῶν γύρω του, μὰ καὶ ἡ ἀγάπη καὶ ἡ ταπείνωσή του, τὸν ἀνέβαζε καὶ σὲ ψηλότερες βαθμίδες ἀρετῆς καὶ ἠθικῆς τελειώσεως. Καὶ γινόταν γιὰ τὶς δύσκολες ἡμέρες τῆς ἐποχῆς του, ἐποχῆς σκληρῶν διωγμῶν καὶ εἰδωλολατρίας, πρότυπο θάρρους καὶ χριστιανικῆς ὁμολογίας. Στὸν διωγμό, ποὺ ἐξαπέλυσε ἐνάντια στοὺς χριστιανοὺς ὁ Μαξιμίνος (308 – 313) συνελήφθη καὶ ὁ ἱερὸς Σπυρίδων. Ὁ φλογερὸς καὶ ὑπέρμαχος τῆς χριστιανικῆς ἀλήθειας τοῦ Θεοῦ ἐπίσκοπος δὲν μποροῦσε νὰ ἀγνοηθεῖ. Τὰ βασανιστήρια πολλά. Σ’ ἕνα ἀπ’ αὐτὰ ὅπως μᾶς λέγει κάποιος συναξαριστής, εἶχε ἐξαρθρωθεῖ καὶ τὸ πόδι του καὶ εἶχε βλαφθεῖ καὶ τὸ ἕνα του μάτι.

Νυμφεύθηκε ευσεβή σύζυγο και απέκτησε μια κόρη, την Ειρήνη. Γρήγορα, όμως, η σύζυγός του πέθανε. Για να επουλώσει το τραύμα του ο Σπυρίδων αφοσιώθηκε ακόμα περισσότερο στη διδαχή του θείου λόγου.

Ἡ πανθομολογουμένη ἀπὸ ὅλους εὐσέβεια καὶ ἀρετή του κατέστησε τὸν Ἅγιο σεβαστὸ καὶ ἀγαπητό, ὄχι μονάχα στὴν πόλη του, μὰ καὶ στὰ γύρω χωριά. Σ’ αὐτὸν ἔβρισκαν καταφύγιο οἱ δυστυχισμένοι. Ἔτσι, ὅταν κάποτε πέθανε ὁ ἱερέας τοῦ τόπου ἐκείνου, μικροὶ καὶ μεγάλοι μ’ ἕνα στόμα τὸν Σπυρίδωνα κάλεσαν καὶ τὸν ἔπεισαν νὰ χειροτονηθεῖ ποιμένας τῶν ψυχῶν τους.

Και πράγματι, υπήρξε αληθινός ιερέας του Ευαγγελίου, έτσι όπως τον θέλει ο θείος Παύλος: «Ἀνεπίληπτον, νηφάλιον, σώφρονα, κόσμιον, φιλόξενον, διδακτικόν, τέκνα ἔχοντα ἐν ὑποταγῇ μετὰ πάσης σεμνότητας» (Α’ προς Τιμόθεον γ’ 2-7). Δηλαδή ακατηγόρητο, προσεκτικό, εγκρατή, σεμνό, φιλόξενο, διδακτικό, και να έχει παιδιά που να υποτάσσονται με κάθε σεμνότητα. Έτσι και ο Σπυρίδων, τόσο σωστός υπήρξε σαν ιερέας, ώστε όταν χήρεψε η επισκοπή Τριμυθούντος στην Κύπρο, δια βοής λαός και κλήρος τον εξέλεξαν επίσκοπο. Καὶ τὴν θέση αὐτὴ τίμησε καὶ δόξασε ὅσο κανένας ἄλλος ὁ ἁπλοϊκὸς βοσκός. Τὴν τίμησε καὶ τὴν δόξασε, γιατί ἦταν ὁ πράος καὶ ταπεινός. Τὰ λόγια τοῦ θείου Διδασκάλου «μάθετε ἀπ’ ἐμοῦ, ὅτι πράος εἰμὶ καὶ ταπεινὸς τῇ καρδίᾳ» (Ματθ. ια’ 29) ἦταν γι’ αὐτὸν σύνθημα ζωῆς, ἦταν καθημερινὸ βίωμα.

Από τη θέση αυτή ο Σπυρίδων προχώρησε τόσο πού στην αρετή, ώστε τον αξίωσε ο Θεός να κάνει πολλά θαύματα.

Ο Άγιος Σπυρίδων κοιμήθηκε στις 12 Δεκεμβρίου του 350 μ.Χ. Το λείψανό του μεταφέρθηκε για ασφάλεια λόγω επιδρομών από σαρακηνούς, από την Κύπρο στην Κωνσαντινούπολη. Έπειτα μέσω πολλών περιπλανήσεων μεταφέρθηκε στην Κέρκυρα το 1456 μΧ. Στην Κέρκυρα το σκήνωμα του Αγίου Σπυρίδωνος λιτανεύεται τέσσερις φορές το χρόνο. Την Κυριακή των Βαΐων για την απαλλαγή του νησιού από επιδημία πανώλης το 1629 μ.Χ. Το Μεγάλο Σάββατο γιατί το έτος 1533 μ.Χ. το νησί επλήγη από μεγάλη καταστροφή της σοδιάς των σιτηρών. Την 11η Αυγούστου για την διάσωση του νησιού από σφοδρή επιδρομή των Τούρκων το 1716 μ.Χ. και την πρώτη Κυριακή του μηνός Νοεμβρίου για δεύτερη επιδημία πανώλης το 1673 μ.Χ.

Θαύματα του Αγίου Σπυρίδωνα

1. Μια μέρα, ένας πτωχός με πολυμελή οικογένεια κτύπησε την πόρτα της επισκοπής του Αγίου Σπυρίδωνα. Πλησίασε τον άγιο και με δάκρυα του ζήτησε ένα δάνειο. Το ήθελε για να πληρώσει κάποιο χρέος του σ’ ένα πλούσιο, που απειλούσε να του πωλήσει το σπίτι του. Πού να βρει όμως ο άγιος ένα τόσο μεγάλο ποσό;

Στον πόνο που του δημιουργούσαν τα πικρά δάκρυα του πτωχού, που από τη θλίψη σπάραζε, ο στοργικός επίσκοπος καταστενοχωρημένος άρχισε να βηματίζει. Ξάφνου εκεί μπροστά του, πήρε το μάτι του ένα φίδι να σέρνεται μέσα στην πρασινάδα. Σαν αστραπή πέρασε από τον νου του το ραβδί του Ααρών, που στο παλάτι του Φαραώ τ’ αφήκε να πέσει στη γη κι έγινε φίδι. «Ας ήταν, Κύριε, το φίδι αυτό να γινόταν χρυσάφι για τον πτωχό αυτόν οικογενειάρχη, είπε σιγανά. Ναί, Κύριε. Άς γινόταν χρυσάφι, για να βοηθηθεί το δυστυχισμένο αυτό πλάσμα σου», ξανάπε και σήκωσε το χέρι. Το φίδι σταμάτησε. Κι ο άγιος έσκυψε και το πήρε. Στό χέρι του το σιχαμερό ερπετό μεταμορφώθηκε κι άστραψε τώρα χρυσαφένιο. O πτωχός γεμάτος χαρά πήρε το χρυσάφι κι έτρεξε και το ‘δωκε ενέχυρο στον πλούσιο δανειστή.

Όταν αργότερα με τη βοήθεια του Θεού πλήρωσε το χρέος του, ο δανειστής του επέστρεψε το χρυσαφένιο ενέχυρο. Κι ο πτωχός το πήρε και με δάκρυα ευγνωμοσύνης το γύρισε στον άγιο. Αυτός, αφού το έλαβε στα χέρια, έστρεψε τα μάτια στον ουρανό, δόξασε τον Θεό για την άπειρη φιλανθρωπία του κι ύστερα το έρριξε στη γη. Και ώ του θαύματος! Το χρυσάφι έγινε και πάλι φίδι κι έφυγε από μπροστά τους.


2. Στις αρχές του 17ου αιώνα μ.Χ. μια τρομερή ανομβρία κτύπησε τα νησιά του Ιόνιου Πελάγους. Ιδιαίτερα τη νήσο Κέρκυρα. Η δύναμη που κρατούσε κι εξουσίαζε τα νησιά με τους πολέμους που διεξήγαγε εδώ κι εκεί, δεν εύρισκε καιρό να σκεφθεί τους δουλοπάροικους της. Ο λαός πεινά. Υποφέρει. Πλησίαζε και το Πάσχα, η Λαμπρή. Πώς θα περνούσε ο κόσμος τέτοιες μέρες χωρίς ψωμί; Στις δύσκολες αυτές ώρες όλοι θυμούνται τον Θεό. «Η παιδεία Κυρίου ανοίγει μου τα ώτα» (Ησαΐα, ν’ 5) φωνάζει κι ο λόγος του Θεού. Στην εκκλησία που φυλάγεται το λείψανο του αγίου, ο λαός αγρυπνεί και παρακαλεί. Οι ιερείς ψέλνουν την παράκληση του αγίου. Κι η απάντηση έρχεται τάχιστα.

Το Μέγα Σάββατο τρία πλοία φορτωμένα με σιτάρι πλέουν προς την Ιταλία. Όταν περνούσαν την Κέρκυρα, οι ναύτες βλέπουν ξαφνικά και των τριών πλοίων την πλώρη να στρέφεται πλάγια και προς τον βοριά, όπου ήταν η νήσος. Ο αέρας αλλάζει κατεύθυνση και τα βοηθά. Ένας γέροντας ρασοφόρος προχωρεί μπροστά, λες και τους δείχνει τον δρόμο. Και μια φωνή δυνατή ακούεται και επαναλαμβάνεται πολλές φορές. «Προς την Κέρκυρα. Πεινούν εκεί οι άνθρωποι. Θα πληρωθείτε. Θα πληρωθείτε. Προς την Κέρκυρα». Σε λίγο, τα καράβια φτάνουν στο λιμάνι. Τα έφερε ο άγιος. Ρίχνουν τις άγκυρες και καλούν τον κόσμο να τρέξει να πάρει αυτά που ποθούσε κι είχε τόση ανάγκη. Να πάρει αυτό που στηρίζει την καρδιά του ανθρώπου. Να πάρουν το σιτάρι για να φτιάξουν το ψωμί. Δεν πέρασε πολλή ώρα και το λιμάνι γέμισε από κόσμο. Τα σακκιά με τον ξανθό θησαυρό σέρνονται στην ακρογιαλιά και διαμοιράζονται. Οι καρδιές πανηγυρίζουν. Τα δάκρυα του πόνου μεταβάλλονται με μιας σε δάκρυα χαράς. Δοξολογίας και χαράς, μα κι ευγνωμοσύνης στον Μεγάλο Πατέρα, τον Πανάγαθο Θεό και τον προστάτη κι ακοίμητο φρουρό άγιο.

Η Ενετική Κυβέρνηση με θέσπισμά της ώρισε κάθε Μεγάλο Σάββατο να γίνεται λιτάνευση του ιερού Σκηνώματος του αγίου, για να θυμάται πάντα ο λαός το μεγάλο αυτό θαύμα της σωτηρίας του από την πείνα.


3. Γύρω στα 1629-30 μ.Χ. καινούργια δοκιμασία έπληξε το ευλογημένο νησί της Κέρκυρας. Αρρώστια μεταδοτική και θανατηφόρα, το κτύπησε αυτή τη φορά χωρίς διάκριση και έλεος. Ήταν πανώλης (πανούκλα). Άνδρες και γυναίκες, νέοι και γέροι, πλούσιοι και πτωχοί προσβάλλονται καθημερινά από την επάρατη νόσο και πεθαίνουν τόσο στην πόλη, όσο και στην ύπαιθρο, τα χωριά. Η διοίκηση του νησιού με τα πρώτα κρούσματα σπεύδει να ψηφίσει και να διαθέσει ένα τεράστιο ποσό, για να περιορίσει την εξάπλωση της αρρώστιας. Άδικα όμως αγωνίζεται. Σε λίγο καιρό η ωραία Κέρκυρα πάει να ερημώσει. Τα καταστήματα τόσο στην πόλη, όσο και στα μεγάλα κέντρα έχουν κλείσει. Η αγορά νεκρώθηκε. Οι δρόμοι έχουν αδειάσει. Μονάχα μερικά αλογοσυρόμενα κάρα κινούνται κάπου-κάπου φορτωμένα με πτώματα για να μεταφέρουν το μακάβριο φορτίο τους έξω από την πόλη για ταφή σε ομαδικούς τάφους. Εικόνα τραγική παρουσιάζει ολόκληρο το νησί.

Κάποια μέρα στη συμφορά αυτή την κοσμογονική ο πιστός και πονεμένος λαός παρά τις συστάσεις των ιατρών να αποφεύγει τον συνωστισμό, τολμά και σπεύδει να κατακλύσει τον ιερό ναό του αγίου και με συντριβή ψυχής και δάκρυα καυτά να εκζητήσει τη μεσιτεία του.

Κι η σωτηρία δεν αργεί. Προσφέρεται γρήγορα και πλούσια.

Ο ιστορικός της Κέρκυρας Ανδρέας Μάρμορας που ζούσε Τότε, μας λέγει, πως η τρομερή επιδημία, παρά την έλλειψη σχετικών φαρμάκων, σε λίγο περιορίστηκε στο ελάχιστο και μέχρι την Κυριακή των Βαΐων σταμάτησε τελείως. Όλες τις νύκτες κατά τις οποίες η πόλη δοκιμαζόταν από την αρρώστια, πάνω από το ναό του αγίου φαινόταν κάτι σαν φως μιας υπερκόσμιας κανδήλας. Ήταν το σημάδι πως ο άγιος αγρυπνούσε και φρουρούσε τον λαό του. Έτσι το εξήγησαν οι πιστοί. Το φως το έβλεπαν συνέχεια οι νυχτερινοί σκοποί των φρουρίων.

Η τρομερή αυτή επιδημία, η πανώλης, παρουσιάστηκε και δεύτερη φορά στην Κέρκυρα μετά από σαράντα περίπου χρόνια, το 1673 μ.Χ. Και τούτη τη φορά η αρρώστια ξαπλώθηκε γρήγορα σε πόλεις και χωριά. Τα κρούσματα υπήρξαν πάμπολλα. Το δρεπάνι του θανάτου θέριζε κι αυτή τη φορά καθημερινά ένα μεγάλο αριθμό από τους κατοίκους.

Στις παρακλήσεις του λαού του ο θαυματουργός άγιος έσπευσε να ανεβάσει και πάλι στον θρόνο της θείας Μεγαλωσύνης, τη συντριβή και τα δάκρυα του πιστού λαού μαζί με τα δικά του και να εκζητήσει και να λάβει τάχιστα το ουράνιο έλεος και τη σωτηρία του. Τα λόγια του Πνεύματος του Θεού «επικάλεσαί με εν ημέρα θλίψεώς σου και εξελούμαί σε και δοξάσεις με» (ψαλμ. μθ’, 15) βρήκαν και στην περίπτωση αυτή πλήρη την εφαρμογή τους. Στις ικεσίες του θείου ιεράρχη και του μετανοημένου λαού η απάντηση δεν άργησε να δοθεί. Τα κρούσματα μέρα με τη μέρα ελαττώθηκαν στο ελάχιστο και τις τελευταίες μέρες του Οκτώβρη σταμάτησαν απότομα. Κι αυτή τη φορά στην κορυφή του καμπαναριού για τρεις νύχτες έβλεπαν οι πιστοί ένα σταθερό φως, και μέσα σ’ αυτό το υπερκόσμιο φως, τον θαυματουργό άγιο να αιωρείται και μ’ ένα Σταυρό στο χέρι να καταδιώκει ένα κατάμαυρο φάντασμα, την αρρώστια, που προσπαθούσε να αποφύγει τον άγιο και να σωθεί.

Η ευγνωμοσύνη κι οι ευχαριστίες του πιστού λαού υπήρξαν και πάλι μεγάλες. Με θέσπισμα της Ενετικής διοικήσεως καθιερώθηκε από τότε κάθε πρώτη Κυριακή του Νοεμβρίου να γίνεται πανηγυρική και παλλαϊκή λιτάνευση του ιερού Σκηνώματος, για να θυμάται ο λαός κι ιδιαίτερα η νέα γενεά τον αληθινό και άγρυπνο προστάτη και Σωτήρα της.


4. Το 1715 μ.Χ. ο καπουδάν Χοντζά πασάς, αφού κατέκτησε την Πελοπόννησο κατά διαταγή του σουλτάνου προχωρεί για να καταλάβει και τα Επτάνησα. Και πρώτα – πρώτα βαδίζει προς την Κέρκυρα, που τόσο αυτή, όσο και τα άλλα νησιά βρισκόντουσαν κάτω από την Ενετική κυριαρχία.

Ένα πρωί της 24ης Ιουνίου 1716 μ.Χ. η τουρκική στρατιά με επίκεφαλής τον σκληρό στρατηγό της επέδραμε και πολιόρκησε την πόλη κι απ’ την ξηρά κι από τη θάλασσα. Επί πενήντα μέρες το αίμα χυνόταν ποτάμι κι από τις δύο μεριές. Οι υπερασπιστές Έλληνες και Βενετσιάνοι αγωνιζόντουσαν απεγνωσμένα για να σώσουν την πόλη. Τα γυναικόπαιδα, μαζεμένα στον ιερό ναό του αγίου μαζί με τους γέρους κι όσους δεν μπορούσαν να πάρουν όπλα προσεύχονται στα γόνατα και με στεναγμούς λαλητούς εκζητούν του προστάτη αγίου τη μεσιτεία. Σαν πέρασαν οι πενήντα μέρες οι εχθροί αποφάσισαν να συγκεντρώσουν όλες τις δυνάμεις τους και να κτυπήσουν με πιο πολλή μανία την πόλη. Κερκόπορτα ζητούν κι εδώ οι εχθροί για να τελειώσουν μια ώρα γρηγορώτερα το έργο τους. Απ’ την Κερκόπορτα δεν μπήκαν κι οι προγονοί τους και κατέκτησαν τη Βασιλεύουσα; Γι’ αυτό και προβάλλουν δελεαστικές υποσχέσεις, για να πετύχουν κάποια προδοσία.

Το επόμενο πρωινό ένας Αγαρηνός με τηλεβόα κάνει προτάσεις στους μαχητές να παραδοθούν, αν θέλουν να σωθούν. Την ίδια ώρα όμως αραδιάζει κι ένα σωρό απειλές στην περίπτωση, που οι υπερασπιστές δεν θα δεχόντουσαν τη γενναιόδωρη πρόταση του.

Περνούν οι ώρες. Η αγωνία κι ο φόβος συνέχει τις ψυχές. Οι Αγαρηνοί ετοιμάζονται για το τελειωτικό κτύπημα, όπως λένε. Μα κι οι υπερασπιστές εμψυχωμένοι από τις προσευχές τόσο των ίδιων, όσο και των ιδικών τους μένουν αλύγιστοι κι ακλόνητοι στις θέσεις τους. Η πρώτη επίθεση αποκρούεται με πολλά τα θύματα κι από τις δύο μεριές. Η πόλη της Κέρκυρας περνά τρομερά δύσκολες στιγμές. Η θλίψη, όμως, των στιγμών εκείνων «υπομονήν κατεργάζεται, η δε υπομονή δοκιμήν, η δε δοκιμή ελπίδα, η δε ελπίς ου καταισχύνει» (Ρωμ. ε’, 3-5). Η ελπίδα στον Θεό ουδέποτε στ’ αλήθεια ντροπιάζει ή διαψεύδει αυτόν που την έχει. Κι ο λαός ελπίζει και προσεύχεται. Προσεύχεται και πιστεύει πώς ο ακοίμητος φρουρός και προστάτης άγιος του, δεν θα τον εγκαταλείψει.

Στον ιερό ναό οι προσευχές του άμαχου πληθυσμού συνεχίζονται θερμές κι αδιάκοπες.

Ξημέρωσε η 10η Αυγούστου. Κάτι ασυνήθιστο για την εποχή παρατηρείται την ήμερα αυτή από το πρωί. Ο ουρανός είναι σκεπασμένος με μαύρα πυκνά σύννεφα. Από στιγμή σε στιγμή ετοιμάζεται να ξεσπάσει τρομερή καταιγίδα. Και να! Πολύ πριν από το μεσημέρι μια βροχή, καταρρακτώδης, βροχή κατακλυσμιαία αρχίζει να πέφτει στη γη. Μοναδική η περίπτωση. Νύχτωσε κι ακόμη έβρεχε. Σαν αποτέλεσμα της κακοκαιρίας αυτής καμιά επιθετική προσπάθεια δεν αναλήφθηκε εκείνη την ήμερα. Η νύχτα περνά ήσυχα. Περί τα ξημερώματα της 11ης Αυγούστου συνέβη κάτι το εκπληκτικό, το αναπάντεχο. Μια Ελληνική περίπολος που έκαμνε αναγνωριστικές επιχειρήσεις, για να εξακριβώσει από που οι εχθροί θα επιτίθεντο, βρήκε τα χαρακώματα των Τούρκων γεμάτα νερό από τη βροχή και πολλούς Τούρκους στρατιώτες πνιγμένους μέσα σ’ αυτά. Νεκρική σιγή βασίλευε παντού. Στό μεταξύ ξημέρωσε για καλά. Οι χρυσές ακτίνες του ήλιου πέφτουν στη γη και χαιρετούν την άγρυπνη πόλη. Οι τηλεβόες σιγούν. Οι εχθροί δεν φαίνονται. Μήπως κοιμούνται; Τι να συμβαίνει άραγε;

Μα δεν το είπαμε; Η ελπίδα στον Θεό «ου καταισχύνει». Δεν ντροπιάζει ποτές εκείνο που την έχει. Και να!

Όλη τη νύχτα ο θαυματουργός εκείνος υπερασπιστής της νήσου, ο άγιος Σπυρίδωνας της Κύπρου με ουράνια στρατιά συνοδεία κτύπησε άγρια τους Αγαρηνούς, και τους διέλυσε και τους διεσκόρπισε. Αυτά ομολογούσαν οι ίδιοι οι Αγαρηνοί το πρωί που έφευγαν «χωρίς διώκον τος». Σωρεία τα πτώματα στην παραλία. Τα απομεινάρια της τούρκικης στρατιάς μαζεμένα στα λίγα πλοία που απέμειναν, φεύγουνε ντροπιασμένα για την Κωνσταντινούπολη. Αληθινά! «Τον ελπίζοντα επί Κύριον έλεος κυκλώσει». Και «αυτή εστίν η νίκη η νικήσασα τον κόσμον, η πίστις ημών». (Α’ Ίωάν. ε’, 4). Δηλαδή αυτή είναι η δύναμη που νίκησε τον κόσμο, η πίστη μας.

Η Κέρκυρα πανηγυρίζει. Ο πιστός λαός, μαζεμένος στην εκκλησία του αγίου, δοξολογεί τον Θεό και ψάλλει με δυνατή φωνή: «Δόξα τω σε δοξάσαντι Χριστώ… δόξα τω ενεργούντι δια σου… Ναι! δόξα στον Παντοδύναμο Χριστό, που σε δόξασε. Δόξα και σε σένα άγιε, που με τη χάρη Του ενεργείς τα τόσα θαύματα σου».

Η ανέλπιστη σωτηρία της νήσου από την εκστρατεία των Τούρκων ανάγκασε κι αυτή την αριστοκρατία των Ενετών, να αναγνωρίσει ως ελευθερωτή της Κέρκυρας τον άγιο Σπυρίδωνα. Και ως εκδήλωση ευγνωμοσύνης να προσφέρει στον ναό μια ασημένια πολύφωτη κανδήλα, και να ψηφίσει ώστε το λάδι που θα χρειαζόταν κάθε χρόνο για το άναμμα της κανδήλας αυτής, να προσφέρεται από το Δημόσιο. Με ψήφισμα της πάλι η Ενετική διοίκηση καθιέρωσε την 11 Αυγούστου, σαν ημέρα εορτής του αγίου και λιτανεύσεως του ιερού Σκηνώματός Του.

Πνευματικά

Άγιος Σάββας (ο Ηγιασμένος)

This image has an empty alt attribute; its file name is agios-savvas-igiasmenos.jpgπηγή https://religious.gr

Ἀπολυτίκιον
Ἦχος α’. Τῆς ἐρήμου πολίτης.
Tῶν ὁσίων ἀκρότης καὶ ἀγγέλοις ἐφάμιλλος ὡς γὰρ ἡγιασμένος ἐδείχθης ἐκ παιδός, Σάββα ὅσιε. Οὐράνιον γὰρ βίον ἀπελθῶν, πρὸς ἔνθεον ζωὴν χειραγωγεῖς διὰ λόγου τε καὶ πράξεως ἀληθοῦς, τοὺς πίστει ἐκβοῶντας σοι. Δόξα τῷ δεδοκότι σοι ἰσχύν, δόξα τῷ σὲ στεφανώσαντι, δόξα τῷ ἐνεργοῦντι διὰ σοῦ πᾶσιν ἰάματα.

Τα πρώτα χρόνια

Ο όσιος Σάββας γεννήθηκε το έτος 439 μ.Χ. σε ένα χωριό που ονομαζόταν Μουταλάσκη στην περιοχή της Καισάρειας της Καππαδοκίας. Η μητέρα του ονομαζόταν Σοφία και ο πατέρας του, που ονομαζόταν Ιωάννης, ήταν στρατιωτικός. Ο μικρός Σάββας αναγκάστηκε να αποχωριστεί τους γονείς του πολύ σύντομα, λόγω του στρατιωτικού επαγγέλματος του πατέρα του, και όταν έγινε πέντε χρονών οι γονείς του μετακόμησαν στην Αλεξάνδρεια και εμπιστεύτηκαν τον γιο τους στον αδελφό του πατέρα του που ονομαζόταν Ερμείας. Επειδή ο Ερμείας τον υπεραγαπούσε, για να τον γλιτώσει από τη σύζυγό του που ήταν αυταρχική και πολύ συχνά ξέσπαγε πάνω στον μικρό Σάββα, τον μετέφερε στο σπίτι του άλλου του αδελφού του Γρηγορίου. Εκεί άρχισε να πηγαίνει στο σχολείο, ήταν από μικρός φιλομαθής και ενάρετος και μάλιστα του άρεσε να επισκέπτεται τακτικά το σπίτι του ιερέα του χωριού του , όπου έπαιζε με τα παιδιά του ιερέα, ενώ, μετά από λίγο καιρό είχε και κάποια μικρή υπηρεσία μέσα στο Ναό που του ανέθεσε ο ιερέας.

Η μονή των Φλαβιανών

Πολύ κοντά στην Μουταλάσκη, υπήρχε ένα ανδρικό μοναστήρι που ονομαζόταν Μονή των Φλαβιανών. Ο ιερέας που συμπαθούσε τον μικρό Σάββα πήγαινε συχνά στο μοναστήρι αυτό και μάλιστα έπαιρνε μαζί του και τον Σάββα. Με το καιρό ο Σάββας και ενώ ήταν οκτώ χρονών ζήτησε από τον ηγούμενο του μοναστηριού να τον κάνει μοναχό. Πράγματι μετά και από την συγκατάθεση των θείων του ο νεαρός Σάββας έγινε μοναχός. Στην μοναχική ζωή ο Σάββας αποδείχτηκε πιο σοφός από πολλούς γέροντες που ζούσαν χρόνια στο μοναστήρι. Περιφρονούσε τα υλικά αγαθά και νήστευε για πολλές μέρες.

Πάντα ήθελε να επισκεφθεί τα Ιεροσόλυμα για να δει τον τόπο που πέρασε ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός. Έτσι αποφάσισε να ζητήσει από τον ηγούμενο του μοναστηριού να τον ευλογήσει και να φύγει. Ο ηγούμενος από την άλλη επειδή συμπαθούσε πολύ τον άγιο δεν έδινε την άδεια του για να φύγει, Ο Θεός όμως έστειλε έναν Άγγελό του ο οποίος είπε στον ηγούμενο:

– “Άφησε τον Σάββα να πάει όπου επιθυμεί”.

Το άλλο πρωί ο ηγούμενος έδωσε άδεια στον Σάββα για να αναχωρήσει και μάλιστα τον ευλόγησε.

Στα Ιεροσόλυμα

Έτσι σε ηλικία δεκαοχτώ ετών ο άγιος Σάββας πήγε στα Ιεροσόλυμα. Στην Ιερά Μονή Πασαρίωνος ζούσε ένας γέροντας που καταγόταν από την Καππαδοκία. Μόλις άκουσε την άφιξη του νεαρού μοναχού Σάββα, τον προσκάλεσε και τον φιλοξένησε. Η φήμη του ήταν τέτοια που μοναχοί από άλλα μοναστήρια έρχονταν για να τον συναντήσουν. Ο ίδιος όμως αναζητούσε να πάει στην έρημο. Παράλληλα έμαθε ότι υπήρχε στην περιοχή ο άγιος Ευθύμιος που ήταν γνωστός για την αρετή του και την σοφία του. Ζήτησε λοιπόν από τον άγιο Ευθύμιο να τον δεχθεί στην Λαύρα. Επειδή όμως ήταν νεαρός, τον έστειλε πρώτα στο κοινόβιο του Αγίου Θεόκτιστου, όπου θα έμενε συνολικά δέκα έτη. Άριστος μαθητής του ασκητισμού ο άγιος Σάββας ονομάστηκε από τον άγιος Ευθύμιο “Παιδαριογέροντας”. Ο διάβολος όμως που ήξερε ότι δεν θα μπορούσε να πειράξει τον άγιο Σάββα, προσπαθούσε να σταματήσει τον ασκητικό ζήλο του αγίου με πολλούς τρόπους. Έτσι κάποιος μοναχός που ονομαζόταν Ιωάννης, όταν πέθαναν οι γονείς του ζήτησε άδεια από τον Θεόκτιστο να πάει στην Αλεξάνδρεια για να τακτοποιήσει τις κληρονομικές του υποθέσεις. Ζήτησε να τον συνοδεύσει μάλιστα ο άγιος Σάββας. Ο Θεόκτιστος πράγματι έδωσε την άδεια του και οι δύο μοναχοί πήγαν στην Αλεξάνδρεια. Εκεί ο άγιος Σάββας συνάντησε τους γονείς του οι οποίοι μόλος τον είδαν προσπάθησαν να τον αποτρέψουν από τον μοναχικό βίο. Με την παρουσία των γονέων του ο διάβολος θέλησε να παρασύρει τον άγιο αλλά μάταια.

“Αν θέλετε να είστε γονείς μου μην προσπαθείτε να με βγάλετε από τον μοναχικό βίο που έχω πολύ καιρό επιλέξει”.

Ο ερημίτης

Όταν ο άγιος Σάββας βρίσκεται σε ηλικία τριάντα χρονών είναι πια δοκιμασμένος στην μοναστική ζωή. Σε αυτή λοιπόν την ηλικία θέλησε να αναχωρήσει για την έρημο. Στο μεταξύ ο Θεόκτιστος πέθανε και ο άγιος Ευθύμιος επέλεξε στη θέση του τον Λογγίνο. Από τον Λογγίνο λοιπόν ζήτησε την άδεια να αναχωρήσει για την έρημο. Εκείνος ζήτησε αμέσως τον γνώμη του αγίου Ευθυμίου ο οποίος και συναίνεσε και έτσι ο Λογγίνος του έδωσε την άδεια και την ευλογία του. Ο άγιος Σάββας βρήκε μία σπηλιά που  βρισκόταν νότια του μοναστηριού και κατοικούσε χωρίς να τρώει όλη την εβδομάδα εκτός του Σαββάτου, όπου πήγαινε στον μοναστήρι και την Κυριακή επέστρεφε στην σπηλιά του. Ο άγιος Ευθύμιος συγκινήθηκε από την συμπεριφορά αυτή του αγίου και τον πήρε στη συνοδεία του μαζί με τον Δομετιανό, με τον οποίο και ασκήτευαν. Κάθε χρόνο μετά τα Θεοφάνεια οι τρεις τους πήγαιναν στην έρημο και έμεναν εκεί έως και την Μεγάλη Τεσσαρακοστή. Η διαδρομή που ακολούθησαν ήταν μέσα από την καυτή άμμο και χωρίς νερό πουθενά στο διάβα τους. Κάποια στιγμή λοιπόν ο άγιος Σάββας έπεσε κάτω και φαινόταν σαν να πέθανε. Ο άγιος Ευθύμιος βλέποντας τον άγιο Σάββα να χάνει τις αισθήσεις του και να βρίσκεται πεσμένος στη γη προσευχήθηκε λέγοντας:

– “Δέσποτα Κύριε ευσπλαχνίσου τον δούλον Σου και δώσε μας νερό για να μην πεθάνει”.

Αμέσως μετά ο άγιος Ευθύμιος χτύπησε τρεις φορές τη γη. Βγήκε δροσερό και πόσιμο νερό που ήπιε ο άγιος Σάββας και συνέχισαν την πορεία τους. Μετά την κοίμηση του αγίου Ευθυμίου, αποσύρεται στην έρημο του Ιορδάνη όπου ασκητεύει τότε και ο Μέγας Γεράσιμος. Εκεί λοιπόν ο άγιος Σάββας πειραζόταν από τον διάβολο συνεχώς. Κάποια μέρα μάλιστα που είχε ξαπλώσει για να ξεκουραστεί είδε να τον περιτριγυρίζουν φίδια και σκορπιοί. Κατάλαβε αμέσως ότι ήταν του διαβόλου και αφού προσευχήθηκε εξαφανίστηκαν. Άλλη μέρα πάλι είδε μπροστά του ένα τεράστιο λιοντάρι να βρυχάται και να τον απειλεί ότι θα τον καταβροχθίσει. Ο άγιος βλέποντας το θέαμα και ξέροντας τα παιχνίδια του διαβόλου είπε:

– “Αν έχεις εξουσία από τον Θεό εναντίον μου, να ξέρεις ότι είμαι έτοιμος να με φας. Αν όχι να ξέρεις ότι άδικα βρυχάσαι και με τη δύναμη του Κυρίου μπορώ να σε κατατροπώσω”.

Μετά από αυτά τα λόγια το λιοντάρι εξαφανίστηκε.

Σε ηλικία σαράντα ετών ο άγιος εγκαταστάθηκε σε μία μικρή σπηλιά κοντά σε μια πηγή νερού την οποία ονόμαζαν επτάστομο. Έτρωγε μόνο χόρτα, ενώ κατά θεία βούληση κάποιοι Αγαρηνοί του έφερναν τροφή. Εκεί έμεινε ο άγιος πέντε χρόνια προσευχόμενος, ενώ η φήμη του είχε αρχίσει να εξαπλώνεται παντού. Άρχισαν να καταφθάνουν στο μέρος εκείνο πολλοί ευλαβείς άνθρωποι και μάλιστα τόσοι πολλοί που χρειάστηκε να κατασκευαστεί Λαύρα και να καλλιεργηθεί η γη για να μπορούν όσοι καταφθάνουν να φιλοξενούνται εκεί. “Επειδή οι γύρω αναχωρητές ζήτησαν να τεθούν υπό την χειραγωγία του, άρχισε να οικοδομεί κελιά στην δεξιά πλευρά του χειμάρρου. Ήταν από τα πρώτα, της μέχρι σήμερα ονομαστής Λαύρας. Έπειτα έκτισε εκκλησία, που την ονόμασε “θεόκτιστο”, επειδή η κοιλότητα του βράχου, μέσα στην οποία χτίστηκε, φαινόταν σαν κατασκευασμένη από θείο χέρι. Σ’ αυτήν ετελείτο τα Σαββατοκύριακα η λειτουργία, οσάκις υπήρχε ιερέας”.

Ο τόπος των δαιμόνων

Την εποχή που ζούσε ο άγιος Σάββας, πολύ μακρυά από το Μοναστήρι της Λαύρας, υπήρχε κάποιο βουνό που ονομαζόταν Καστέλλι. Το Καστέλλι ήταν ο φόβος και ο τρόμος των ανθρώπων αφού ήταν φωλιά δαιμόνων. Κανείς άνθρωπος δεν πλησίαζε στο Καστέλλι γιατί υπήρχαν αμέτρητοι δαίμονες που έκαναν άγριους θορύβους και τρομοκρατούσαν τον τόπο. 

Ο άγιος όμως που το πληροφορήθηκε αποφάσισε να πάει στο Καστέλλι και να διαβεί από εκεί που οι δαίμονες είχαν “απαγορεύσει” την είσοδο ανθρώπου. Κάποια στιγμή λοιπόν ξεκίνησε για το βουνό. Είχε πάρει μαζί του λάδι από του Αγίους Τόπους για βοήθεια και φθάνοντας κοντά στον άγριο βουνό άρχισε να ραντίζει με αυτό τη γη από όπου περνούσε, ενώ σε όλη τη διαδρομή προσευχόταν με δάκρυα στα μάτια. Μόλος οι δαίμονες αντιλήφθηκαν την παρουσία του θέλησαν να τον τρομάξουν και εξαπέλυσαν άγριες επιθέσεις εναντίον του. Λέγεται ότι την ώρα που βρισκόταν στο βουνό, αυτό τρανταζόταν από φοβερούς αέρηδες και μαζί του συνταρασσόταν και όλη η τριγύρω περιοχή. Ο άγιος αντίκρυσε μπροστά του τις απόκοσμες μορφές που έπαιρναν οι δαίμονες με σκοπό να τον τρομάξουν. Οι ήχοι που έβγαζαν ακούγονταν πολύ μακριά, ενώ ο ίδιος ο άγιος έμενε ατάραχος και σταθερός. Βλέποντας λοιπόν οι δαίμονες την σταθερότητά του και την αφοβία του, σταμάτησαν. Μάλιστα αφού κατάλαβαν ότι δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα για να αποτρέψουν τον άγιο και να τον διώξουν άρχισαν να παραδέχονται ότι οι δυνάμεις τους ήταν λίγες μπροστά στον άγιο και του έλεγαν:

– “Δεν σου έφτανε Σάββα η σπηλιά, η πέτρα, ο χείμαρρος; Δεν σου έφθανε η τεράστια έρημος που κατοίκησες και περπάτησες; Γιατί ήρθες στο βουνό μας; Ήρθες να μας βγάλεις από το σπίτι μας έχοντας σύμμαχό σου και προστάτη σου τον Θεό. Νσα μάθεις λοιπόν ότι εμείς αποφασίσαμε να φύγουμε από εδώ”. Στην συνέχεια ακούστηκε αλαλαγμός και κραυγές. Τρομεροί κρότοι συντάραξαν την περιοχή και οι κάτοικοι των τριγύρω περιοχών νόμιζαν ότι κάπου εκεί κοντά διεξαγόταν ένας πόλεμος. Βράδυ έφυγαν λοιπόν οι δαίμονες από το Καστέλλι και το πρωί κάποιοι από τους ποιμένες που ήταν κοντά στο βουνό ξεκίνησαν να πάνε να δουν τι είχε συμβεί όλη αυτή τη φοβερή νύχτα που δεν έκλεισαν μάτι από τον φόβο τους. Μόλις έφθασαν κοντά στο σημείο που βρισκόταν ο άγιος, ταραγμένοι καθώς ήταν έκατσαν κοντά του για να τους εξηγήσει τι είχε γίνει την προηγούμενη νύχτα. Ο άγιος τους καθησύχασε και άρχισε να ψέλνει την ευχή ενάντια στα πονηρά πνεύματα. 

Μάλιστα στο σημείο εκείνο έκτισε και ένα μοναστήρι όπου προσήλθαν πάρα πολλοί ασκητές.

Η φιλανθρωπία του

Όταν στο Πατριαρχείο των Ιεροσολύμων πατριάρχης ήταν ο Ηλίας, ο άγιος Σάββας ήταν υπόδειγμα φιλανθρωπικής και κοινωνικής προσφοράς για τους συνανθρώπους του. Προσπαθούσε πάντα να βρίσκει τρόπους ώστε να βοηθάει αποτελεσματικά τους φτωχούς και τους δυστυχισμένους συνανθρώπους της περιοχής του. Σε δική του πρωτοβουλία οφείλεται το γεγονός ότι δημιουργήθηκαν μοναστήρια, νοσοκομεία, υδραγωγεία, αρτοποιεία και άλλα που ήταν χρήσιμα για την περίθαλψη, την προστασία, και την ψυχική και πνευματική υγεία. Όλοι οι φτωχοί της περιοχής του αλλά και από άλλες περιοχές που μάθαιναν για την ύπαρξη του αγίου πρόστρεχαν στα μέρη που διάβαινε με σκοπό να του δείξουν την ευγνωμοσύνη τους και την αγάπη τους, για όλα αυτά που έκανε για εκείνους.

Οι ληστές που τον αγάπησαν

Δεν είχε περάσει πολύς καιρός και η καινούργια κατοικία του άρχισε να γίνεται γνωστή. Πολλοί μοναχοί που έμαθαν που κατοικεί ο άγιος έτρεξαν κοντά του. Από τους πρώτους που βρέθηκαν κοντά του ήταν κάποιος που ονομαζόταν Βασίλειος. Ο Βασίλειος ήταν ένας πλούσιος νέος που με παραδειγματική ταπείνωση παραδόθηκε στην υπακοή του άγιου. Μια νύχτα, που βρίσκονταν στην σπηλιά, τους κύκλωσαν κάποιοι ληστές με σκοπό να τους πάρουν ότι χρήματα είχαν επάνω τους. Αφού τους έψαξαν και δεν βρήκαν καθόλου χρήματα τους άφησαν και έφυγαν. Μπορεί να ήταν ληστές αλλά όπως όλοι όσοι συναντούσαν τον άγιο, θαύμασαν την αγιότητά του. Συζητούσαν φεύγοντας για τον άγιο όταν ξαφνικά τους ζώσουν άγρια λιοντάρια που είναι έτοιμα να τους κατασπαράξουν. Ξέρουν ότι είναι κοντά στον θάνατο και επικαλούνται το όνομα του αγίου:

– “Με τις ευχές του μοναχού Σάββα, να μη μας βλάψετε”.

Τότε τα λιοντάρια αλλάζουν κατεύθυνση και απομακρύνονται από κοντά τους. Οι ληστές γεμάτοι ευγνωμοσύνη προς τον άγιο, επιστρέφουν πίσω για να τον συναντήσουν και για να του αναφέρουν εκείνο που είχε συμβεί κατά την αναχώρησή τους.

Από το περιστατικό αυτό και μετά η φήμη του αγίου απλώθηκε παντού και επειδή καταλάβαινε ότι τον επαινούσαν και του έδειχναν τον θαυμασμό τους, έφυγε από το μοναστήρι. Δεν άφησε πίσω του καμία εκκρεμότητα, αφού οι πολλοί μοναχοί που είχαν συγκεντρωθεί θα έπρεπε να έχουν κάποιον να τους καθοδηγεί. Έτσι έκανε ηγούμενό τους κάποιον μοναχό που ονομαζόταν Ταράσιος και αναχώρησε για την έρημο.

Οι αμετανόητοι συκοφάντες

Ο άγιος βρισκόταν και πάλι μόνος να προσεύχεται στον Κύριο ημών Ιησού Χριστό στην έρημο. Οι μοναχοί, οι οποίοι με την συμπεριφορά τους ουσιαστικά είχαν διώξει τον άγιο από το Μοναστήρι της Λαύρας, εξακολουθούσαν να σπέρνουν από εδώ και από εκεί συκοφαντίες εις βάρος του. Έφτασαν μάλιστα στο ελεεινό σημείο να διαδώσουν σε όλα τα μοναστήρια ότι τον γέροντα μοναχό Σάββα τον είχαν φάει τα θηρία. Οι περισσότεροι βέβαια που άκουγαν τις διαδόσεις πίστεψαν, ότι ο άγιος δεν ζούσε πια. Μάλιστα οι ίδιοι οι συκοφάντες του αγίου τόλμησαν να πάνε στον πατριάρχη των Ιεροσολύμων και  του είπαν:

– “Άγιε Δέσποτα, συμβαίνει κάτι φοβερό. Τον ηγούμενό μας τον γέροντα Σάββα τον έφαγαν τα θηρία κοντά στην Νεκρή Θάλασσα. Έτσι μετά από αυτό θα θέλαμε ένα καινούργιο ηγούμενο”.

Ο πατριάρχης όμως έχοντας γεμίσει απορία για την απώλεια ενός ανθρώπου του Θεού τους είπε:

– “Δεν πιστεύω ότι ο Θεός άφησε έναν γέροντα τέτοιο άγιο άνδρα να τον κατασπαράξει ένα θηρίο”.

Οδεύοντας προς τον Κύριο

Ο άγιος Σάββας τον χειμώνα του έτους 533 μ.Χ., αρρώστησε, ενώ ήταν ήδη 94 ετών. Μετά από λίγες ημέρες ο Κύριος τον ειδοποιεί, ότι θα τον πάρει κοντά Του. Ο άγιος φεύγει λοιπόν από τα Ιεροσόλυμα, όπου είχε πάει μετά από την επιμονή του πατριάρχη Πέτρου, για να καλυτερεύσει η υγεία του, και επιστρέφει στο μοναστήρι. Εκεί θα παραδώσει την ψυχή του στον Κύριο. Στην κηδεία του συγκεντρώθηκε πολύς κόσμος. Ανάμεσά στους πολλοί κληρικοί, μοναχοί και βέβαια ο ίδιος ο Πατριάρχης με συνοδεία αρχιερέων. Ενταφιάστηκε στην Ιερά Μονή Λαύρας.

Το Ιερό Λείψανο

Το ιερό Λείψανο του αγίου Σάββα βρισκόταν στην Ιερά Μονή της Λαύρας, τον καιρό της βυζαντινής αυτοκρατορίας. Μετά το συναντάμε στην Κωνσταντινούπολη, ενώ την εποχή των λατίνων σταυροφόρων, του 13ου αιώνα, στη Βενετία. Το 1965 το ιερό λείψανο δόθηκε από την Παπική Εκκλησία στον πατριάρχη Ιεροσολύμων Βενέδικτο. Μάλιστα στις 25 Οκτωβρίου 1965 πέρασε από το αεροδρόμιο του Ελληνικού στην Αθήνα το αεροπλάνο που μετέφερε το ιερό λείψανο του αγίου. Στο αεροπλάνο ανέβηκαν και προσκύνησαν το ιερό λείψανο από τους πρώτους και ο τότε αρχιεπίσκοπος Αθηνών Χρυσόστομος ο Β’. Μάλιστα την επόμενη ημέρα το αεροπλάνο προσγειώθηκε στα Ιεροσόλυμα, όπου το ιερό λείψανο υποδέχθηκαν με τιμές και μεγάλη ευλάβεια ο κλήρος και ο λαός. Τοποθετήθηκε στον Ιερό Ναό του Παναγίου Τάφου για προσκύνημα και μερικές μέρες αργότερα τοποθετήθηκε στο μοναστήρι του.