Θεία Λειτουργία

Θεία Λειτουργία Σάββατο 25/03/2023 10:00

Θα τελεστεί Θεία Λειτουργία στον ναό St:a Maria kyrka στο Μάλμε, το Σάββατο 25 Μαρτίου, 2023 ώρα 10:00 πμ.

| Det kommer hållas Helig Gudstjänst i St:a Maria kyrka i Malmö, lördag den 25 mars, 2023 kl 10:00.

| There will be a Holy Service in St. Mary’s Church in Malmö, Saturday March 25, 2023 at 10:00.