Ανακοινώσεις · Θεία Λειτουργία

Επικαιροποιημένο Πρόγραμμα ακολουθιών Μεγάλης Εβδομάδας – Updated Schedule of Divine Services for the Holy Week 2023

Στην S:t Maria kyrka, Södervärnsgatan 8, 214 27 Malmö, θα τελεσθούν οι κάτωθι Ακολουθίες για τη Μεγάλη Εβδομάδα από τον π. Σωσίπατρο ως εξής:

At S:t Maria kyrka, Södervärnsgatan 8, 214 27 Malmö, the following Divine Services for Holy Week will be celebrated by Fr Sosipatros as follows:

På S:t Maria kyrka, Södervärnsgatan 8, 214 27 Malmö, firas följande mässor för Stilla veckan av p. Sosipatros enligt följande:

12/04, 17:00 18:00 – Ιερό Ευχέλαιο – Holy Blessing Oil – Smörjningens sakrament

13/04, 18:00 – Ακολουθία των Παθών – Sequence of Passions – Sekvens av passioner

14/04, 18:00 – Ακολουθία του Επιταφίου – Sequence of the Epitaph – Sekvens av epitafiet

15/04, 22:30 22:00 – Ακολουθία της Αναστάσεως – Sequence of the Resurrection – Uppståndelsens sekvens

Καλό Πάσχα,
Εκ της Ενορίας