Θεία Λειτουργία · Next Event

Θεία Λειτουργία Σάββατο 24/06/2023 10:00 πμ

Θα τελεστεί Θεία Λειτουργία στον ναό St:a Maria kyrka στο Μάλμε, το Σάββατο 24 Ιουνίου, 2023 ώρα 10:00 πμ.

| Det kommer hållas Helig Gudstjänst i St:a Maria kyrka i Malmö, lördag den 24 juni, 2023 kl 10:00.

| There will be a Holy Service in St. Mary’s Church in Malmö, Saturday June 24, 2023 at 10:00 AM.