Θεία Λειτουργία · Next Event

Θεία Λειτουργία Σάββατο 18 Σεπτεμβρίου 2021

Θεία Λειτουργία στον ναό S:ta Maria kyrka στο Μάλμε, το Σάββατο 18 Σεπτεμβρίου ώρα 10:00 πμ.

Gudomlig liturgi i S:ta Maria kyrka i Malmö, lördag den 18 september klockan 10:00.

Ανακοινώσεις · Θεία Λειτουργία

Κυριακή 13 Ιουνίου – Ακολουθία Ψυχοσάββατου

Την Κυριακή 13 Ιουνίου, μετά τη Θεία Λειτουργία, θα γίνει η ακολουθία του Ψυχοσάββατου της Πεντηκοστής, θα μνημονευθούν τα ονόματα των κεκοιμημένων και θα ευλογηθούν τα κόλλυβα. Να υπενθυμίσουμε ότι, σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία και την σύσταση του Μητροπολίτη, στον ναό επιτρέπεται να παρευρίσκονται 50 άτομα, όλοι καθήμενοι. Θα πρέπει να τηρούνται οι αποστάσεις και όλοι να φέρουν μάσκες προστασίας προσώπου. Κατά δε την ώρα της Θείας Κοινωνίας να αποφεύγεται ο συνωστισμός.

Η παράβαση των μέτρων επιφέρει: α) πρόστιμο, β) προσωποκράτηση του ιερέως και γ) κλείσιμο του ναού μέχρι την άρση ισχύως των περιοριστικών μέτρων. Για όλους αυτούς τους λόγους θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί και τυπικοί.

Εκ του εκκλησιαστικού συμβουλίου

Θεία Λειτουργία

Θεία Λειτουργία Κυριακή 13 Ιουνίου 2021

Θεία Λειτουργία στον ναό S:ta Maria kyrka στο Μάλμε, την Κυριακή 13 Ιουνίου ώρα 10:00 πμ.

Gudomlig liturgi i S:ta Maria kyrka i Malmö, söndagen 13 juni klockan 10:00.

– Σύμφωνα με τη νέα πολιτειακή νομοθεσία, εντός του ναού δεν πρέπει να υπάρχουν περισσότερα των πενήντα (50) προσώπων, στα οποία περιλαμβάνονται οι Κληρικοί, οι ιεροψάλτες, οι επίτροποι, οι εθελοντές και οι πιστοί (στον αριθμό συμπεριλαμβάνονται και τα ανήλικα παιδιά).

– Θα πρέπει μεταξύ των προσώπων να υπάρχει απόσταση δύο (2) μέτρων.

– Θα πρέπει να υποδεικνύεται η διαθεσιμότητα των καθισμάτων, δηλαδή να υπάρχει σήμανση για το πού πρέπει να κάθεται ο κάθε πιστός.

– Οι πιστοί απαγορεύεται να είναι όρθιοι.

– Σεβόμενοι την πολιτειακή σύσταση, οι Κληρικοί, τα μέλη των εκκλησιαστικών συμβουλίων, οι εθελοντές και οι πιστοί, κατά την είσοδο και παραμονή τους εντός του ναού θα πρέπει να φέρουν μάσκα προστασίας προσώπου.

– Στη Θεία Λειτουργία, τα Ι. Μυστήρια και τις λοιπές ιερές ακολουθίες, θα πρέπει να επαληθεύουμε ότι δεν ξεπερνούμε όλοι συνολικά εντός του ναού τα πενήντα (50) πρόσωπα. Η μη εφαρμογή του μέτρου επιφέρει: α) πρόστιμο, β) προσωποκράτηση του Ιερέως και γ) κλείσιμο του ναού μέχρι την άρση ισχύος των περιοριστικών αυτών μέτρων, που συνεπάγεται και διασυρμό της τοπικής Εκκλησίας μας. Για όλους τους ανωτέρω λόγους, θα πρέπει να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί και τυπικοί.

– According to the new State Legislation, there should not be more than fifty (50) persons inside the church, including the Clergy, the chanters, the parish councils, the volunteers and the faithful (the number also includes children).

– There should be a distance of two (2) meters between the persons.

– The availability of the seats should be indicated, i.e. there should be a sign for where each faithful should sit.

– The faithful are forbidden to stand.

– Respecting the state recommendation, the Clergy, the members of the parish councils, the volunteers and the faithful, when entering and staying inside the church, should wear a face protection mask.

– In the Divine Liturgy, the Holy Sacraments and the other church services, we must verify that we do not all exceed fifty (50) persons in total inside the church. The non-implementation of the measure results in: a) a fine, b) detention of the Priest and c) closure of the church until the repeal of these restrictive measures, which implies the embarrassment of our local Church. For all of the above reasons, you need to be very careful and precise.

Θεία Λειτουργία

Θεία Λειτουργία Σάββατο 24 Οκτωβρίου 2020

Θεία Λειτουργία στον ναό S:ta Maria kyrka στο Μάλμε, το Σάββατο 24 Οκωβρίου ώρα 10:00 πμ και θα ακολουθήσει δοξολογία για την 28 η Οκτωβρίου.

Gudomlig liturgi i S:ta Maria kyrka i Malmö, lördagen den 24 oktober klockan 10:00 och en doksologi följer den 28 oktober.

Θεία Λειτουργία

Κυριακή του Θωμά 26 Απριλίου :: Αρχιερατική Θ. Λειτουργία από τον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Στοκχόλμης σε ζωντανή μετάδοση στις 10:00 πμ

Παρακολουθήσατε την Αρχιερατική Θεία Λειτουργία από την Ιερά Μητρόπολη Σουηδίας και πάσης Σκανδιναυΐας, σε ζωντανή μετάδοση από τον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Στοκχόλμης την Κυριακή του Θωμά 26 Απριλίου 2020, στις 10:00 πμ.

Se thomas söndag gudomliga liturgi från den heliga metropolen i Sverige och hela Skandinavien, i en direkt sändning från S:t George Cathedral i Stockholm på söndag 26 april 2020, klockan 10:00.

https://www.facebook.com/pg/metropolisofsweden1/
Θα βρείτε την μετάδοση στον παραπάνω ιστότοπο ενώ θα ενσωματωθεί και στο παρόν άρθρο μόλις ξεκινήσει η ακολουθία.
Du hittar överföringen på ovanstående webbplats och den kommer att integreras i den här artikeln så snart sekvensen startar.

Θεία Λειτουργία

Κυριακή του Πάσχα 19 Απριλίου :: Εσπερινός της Αγάπης από τον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Στοκχόλμης σε ζωντανή μετάδοση στις 11:00 πμ

Παρακολουθήσατε τον Εσπερινό της Αγάπης από την Ιερά Μητρόπολη Σουηδίας και πάσης Σκανδιναυΐας, σε ζωντανή μετάδοση από τον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Στοκχόλμης την Κυριακή του Πάσχα 19 Απριλίου 2020, στις 11:00 μμ.

Se sekvens av kärlek och gudomliga liturgi från den heliga metropolen i Sverige och hela Skandinavien, i en direkt sändning från Holy Temple of Agios Georgios Stockholm på söndag 19 april 2020, klockan 11:00.

https://www.facebook.com/pg/metropolisofsweden1/
Θα βρείτε την μετάδοση στον παραπάνω ιστότοπο ενώ θα ενσωματωθεί και στο παρόν άρθρο μόλις ξεκινήσει η ακολουθία.
Du hittar överföringen på ovanstående webbplats och den kommer att integreras i den här artikeln så snart sekvensen startar.

Θεία Λειτουργία

Μεγάλο Σάββατο 18 Απριλίου :: Ακολουθία της Αναστάσεως και Θεία Λειτουργία από τον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Στοκχόλμης σε ζωντανή μετάδοση στις 11:00 μμ

Παρακολουθήσατε την Ακολουθία της Αναστάσεως και Θεία Λειτουργία από την Ιερά Μητρόπολη Σουηδίας και πάσης Σκανδιναυΐας, σε ζωντανή μετάδοση από τον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Στοκχόλμης το Μεγάλο Σάββατο 18 Απριλίου 2020, στις 11:00 μμ.

Se uppståndelse sekvens och gudomliga liturgi från den heliga metropolen i Sverige och hela Skandinavien, i en direkt sändning från Holy Temple of Agios Georgios Stockholm på lördag 18 april 2020, klockan 23:00.

https://www.facebook.com/pg/metropolisofsweden1/
Θα βρείτε την μετάδοση στον παραπάνω ιστότοπο ενώ θα ενσωματωθεί και στο παρόν άρθρο μόλις ξεκινήσει η ακολουθία.
Du hittar överföringen på ovanstående webbplats och den kommer att integreras i den här artikeln så snart sekvensen startar.

Θεία Λειτουργία

Μεγάλη Παρασκευή 17 Απριλίου :: Ακολουθία του Επιταφίου Θρήνου από τον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Στοκχόλμης σε ζωντανή μετάδοση στις 06:00 μμ

Παρακολουθήσατε την Ακολουθία του Επιταφίου Θρήνου από την Ιερά Μητρόπολη Σουηδίας και πάσης Σκανδιναυΐας, σε ζωντανή μετάδοση από τον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Στοκχόλμης την Μεγάλη Παρασκευή 17 Απριλίου 2020, στις 06:00 μμ.

Se sekvens av gravskrift sorg från den heliga metropolen i Sverige och hela Skandinavien, i en direkt sändning från Holy Temple of Agios Georgios Stockholm på fredag 17 april 2020, klockan 06:00.

https://www.facebook.com/pg/metropolisofsweden1/
Θα βρείτε την μετάδοση στον παραπάνω ιστότοπο ενώ θα ενσωματωθεί και στο παρόν άρθρο μόλις ξεκινήσει η ακολουθία.
Du hittar överföringen på ovanstående webbplats och den kommer att integreras i den här artikeln så snart sekvensen startar.