Ανακοινώσεις

Uttalande av Grekisk-Ortodoxa Metropolitdömet av Sverige

Grekisk-Ortodoxa Metropolitdömet av Sverige och Skandinavien blev förvånad över de artiklar som nyligen publicerats av tidningen Göteborgs-Posten (gp.se). Artiklarna, skrivna av reportern Michael Verdicchio och hans kollegor, innehåller ärekränkande uttalanden mot Hans Eminens Metropoliten Cleopas av Sverige, baserade på osanna, förvrängda eller fabricerade berättelser.

Journalisten i fråga har vid flera tillfällen kontaktat Metropolitdömet och framfört ett antal anklagelser, och trots att Metropolitdömet begärt objektiva bevis och underlag till styrkande av anklagelserna, har några sådana bevis inte framlagts för Metropolitdömet.

Anledningen till att några bevis inte har presenterats är att bevis för sådana anklagelser som gjorts i artiklarna helt enkelt inte existerar. Anklagelserna grundar sig på osanna eller helt förvrängda uppgifter vilka har lämnats av personer som inte har positioner i kyrkan, uppenbarligen med det enda syftet att skada kyrkan.

Metropolitdömet förnekar alla anklagelser som gjorts i artiklarna och tar avstånd från alla otillbörliga handlingar som nämns i artiklarna.

Metropolitdömet kommer att inom kort besvara varje falsk anklagelse, och lägga fram verkliga fakta, vilket kommer att påvisa att anklagelserna i artiklarna antingen är osanna eller totalt förvrängda.

Stockholm den 18 november 2021

Grekisk-Ortodoxa Metropolitdömet av Sverige